Foto:

Debattkrönika: "Frivilligheten är en stor förmån för staten"

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Svenska folket är i regel tåligt vad gäller skatter. När valrörelserna väl är över så fogar vi oss, går till jobbet och betalar vår skatt. Det har fungerat, inte minst i långa tider med allmänt ökat välstånd. Men det var knappast någon som missade nyheten häromveckan om förmånsbeskattning av brandmän och andra frivilliga som i somras hade ryckt ut på sin semester för att rädda landets skogar.

Vi har alla förstått hur de slet och kämpade, hur de sov i fältmässiga förhållanden, ibland under bar himmel. Fått mat då och då - i form av matlådor. Nu skulle dessa frivilliga, de självuppoffrande, minsann förmånsbeskattas!

Hur tondöv och fyrkantig kan skattemyndigheten bli? Hur inskränkt kan en tjänsteman vara? Var finns en chef på skatteverket, eller en ansvarig politiker som kan förmedla någon slags rimlighet? Dessa frågor förekom nog på de flesta av svenska arbetsplatser i förra veckan.

I efterhand har Myndigheten för beredskap och samhällsinsatser (MSB) betygat att de frivilliga skall få ersättning - från staten - som skall täcka förmånsbeskattningen (!). Det intygas att efter deklaration och diverse byråkrati skall det hela slutligen bli ett nollsummespel.

Men.

Inte är väl detta system något som ökar tilliten och respekten för samhällets beskattningsrätt i allmänhet? För frivilliga samhällsinsatser blir förfarandet likväl ett rejält slag i ansiktet.

Regelverket för förmånsbeskattning innehåller redan flera undantag. Det borde alltså inte vara svårt att lägga till ett, för frivilliga samhällsinsatser eller vid allvarliga kriser. Ett undantag som dessutom skulle minska byråkrati och onödig extra handläggning.

Staten är samhällets garant med sina institutioner, som skall skapa ordning och rättvisa. Men staten är inte samhället, utan mer ett medborgarnas verktyg för gemensamma ändamål.

Lagstiftade plikter och skyldigheter är en del av detta, men inte enbart. Staten – och samhället som helhet - kan vid kriser komma att stå i ett mycket stort beroende av just frivillighet och enskilda självuppoffrande insatser. Att det sistnämnda i någon form ska betraktas som en beskattningsbar förmån är en orimlighet som måste rättas till.

Viljan att ställa upp, försvarsviljan i samhället, är en grundbult i vår säkerhetspolitik. Det är ett starkt kitt i det som skapar vår gemenskap. Den insikten bör nu, när det civila försvaret rustas upp, alla svenska institutioner bära på i bakhuvudet. Även Skattemyndigheten.

Maria von Beetzen

Läs mer om dessa ämnen

SamhälleKrönikaSäkerhetspolitikskatter