Debattkrönika: ”Gud har lagt på luren”

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Jag har nu gett upp hoppet. Jag väntar inte längre tålmodigt på att kärleken eller det milda förnuftet gradvis eller plötsligt ska segra. En seger som ändrar medborgarnas sinne så att vi får en förskjutning i det ”sunda förnuftet”, alltså hos den allmänna opinionen, att omfamna jämlikhet och jämställdhet. Gud har lagt på luren. Jag måste lita till andra krafter för att få hjälp med mina budskap.

I min värld är Bergspredikan ett stabilt dokument för anständigt medmänskligt umgänge. Nyckelbegreppen är kärlek, barmhärtighet, medkänsla, ansvar, omtanke, respekt och rättvisa. Den yttre ramen för det svenska samhällets grundvalar är fotad i det svepande begreppet kristen etik. Men den etik som Bergspredikan ger uttryck för utesluter ingen, den innefattar och omfamnar alla som ansluter sig till nyckelbegreppen, oavsett vilken religion man anser sig tillhöra eller inte tillhöra.

Problemen med Bergspredikans vardagstillämpning är alla de kyrkor, partier och enskilda människor som anser sig ha tolkningsföreträde till innebörden i Bergspredikans nyckelbegrepp. I Sveriges riksdag finns idag företrädare för åtta politiska partier, från vänster till ytterhöger. I alla partier finns uttalade förespråkare för kristen etik, som ledstjärna för enskilda människors handlande eller som riktmärke för den svenska samhällsutvecklingen. Hos en del partier smälter kristen etik samman med det mycket luftiga begreppet svenska värderingar, och används av en del falska frälsare som förutsättning för att vara/bli en god svensk medborgare. Hos andra används värderingarna som grund för fördelningspolitik: till vissa skall varda mer resurser - till övriga mindre.

I Bergspredikan talar till mig en vänsterpolitiker av den genuina sorten. Han förespråkar allas lika värde, jämställdhet, jämlikhet, tolerans, frihet. Med moderna ord – demokrati i en djup mening.

Mina meningsmotståndare har naturligtvis en eller flera andra tolkningar av Bergspredikan och vilka budskap Jesus torgför i sitt umgänge med makt och människor. Alla medborgare har rätt till sin egen uppfattning och rätt att framföra den i de forum som står henne och honom till buds. Den praktiska tillämpningen av den kristna etiken och de svenska värderingarna är mycket tydliga i de politiska partiernas program och samma partiers handlingar när de utövar makt. Väljarens val är enkelt. Det är bara att lyssna till hjärtat och hjärnan.

Avgörande i de politiska prioriteringarna är om vi anser att utvecklingen ska ge frihet åt de välbeställda eller frihet åt alla. Eller: avreglering – stark offentlig sektor, privata försäkringssystem - generell välfärd, kapitalets rätt – starka fackföreningar.

I min tolkning handlar Bergspredikan år 2018 om välfärdssatsningar och klassutjämning.

Lästips

Aldous Huxley: Du sköna nya värld.

Tony Judt: Illa far landet.

Per Molander: Ojämlikhetens anatomi. Condorcets misstag.

George Orwell: Djurfarmen.

Ulf-Göran Widqvist (S)

författare och småföretagare

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

DemokratiKrönikaPolitik
Relaterat