Debattkrönika: ”Hav och skärgård står i fokus med Kryssarklubben”

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Jul- och nyårshelgerna närmar sig med stormsteg. Mycket ska hinnas med innan året är slut. Hos oss på länsstyrelsen arbetas det med årsredovisning och samtidigt planeras ett nytt verksamhetsår. Situationen är bekant. Den här hösten skiljer sig dock från de föregående sju som jag har upplevt i rollen som landshövding. Vi påverkas nämligen av att landet styrs av en övergångsregering, vars befogenheter är begränsade och av att budgetläget är oklart.

Länsstyrelsens roll är att verka för att nationella politiska mål får genomslag i länet. Vi planerar alltså vår verksamhet utifrån direktiv från regering och riksdag. Ändrar de inriktning så förhåller vi oss till det. Viktigt att känna till är att vi förväntas ta hänsyn till länets förutsättningar och behov, samt att samverka med människor och kommuner. Helhetssyn, ansvar och respekt är viktiga ledord för oss i vårt arbete.

Ofta reflekterar jag över hur jag, i min roll, bäst bidrar till länets utveckling och tillväxt. En viktig del av mitt arbete är att leda arbetet på myndigheten. Lika viktigt är det att möta ministrar och representanter för näringsliv och organisationer, samt kollegor från övriga län. Ofta tillfrågas jag om att tala och medverka i olika sammanhang. Jag gläds över detta och önskar att jag kunde tacka ja till allt. Dessvärre räcker inte tiden till!

Jag vill nämna ett par exempel på sammanhang som jag har prioriterat under den här hösten. I slutet av november arrangerade Nyföretagarcentrum en inspirationskonferens, för de lokala styrelserna, vilka är verksamma i länets fyra största kommuner. Den fråga som ställdes till mig, var om jag kunde tänka mig att inledningstala. Eftersom länet är i behov av många nya företag, svarade jag ja. Jag talade både om länets utmaningar och möjligheter. Min ambition var att coacha och stödja dem i deras viktiga arbete. Till saken hör att jag under årens lopp har mött många entreprenörer som startat egen verksamhet, just med stöd från Nyföretagarcentrum.

Ett par dagar därefter, en lördag faktiskt, var det dags för nästa aktivitet. Den här gången mötte jag Svenska Kryssarklubben, vilka hade valt att lägga sitt nationella rådslag och årsmöte i vårt län. Det är en allmännyttig ideell förening med cirka 43 000 medlemmar, med syftet att verka för ett aktivt och säkert båtliv. På plats fanns ett hundratal personer från olika delar av landet. Mitt uppdrag den här gången var att berätta om länsstyrelsens arbete i havs- och skärgårdsmiljöer. Det föredrag jag höll innehöll allt ifrån tillståndet i Östersjön, till EU-direktiv och beskrivning av lokala projekt. Länsstyrelsens arbete sammanfattade jag i tre områden. sOch vi har goda erfarenheter av samarbete med denna organisation, ska tilläggas.s

Med dessa rader vill jag ta tillfället och tacka alla som på olika sätt bidrar till vårt läns utveckling och även önska en riktigt God Jul!…

Liselott Hagberg

Sörmlands landshövding

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandLiselott HagbergKrönika