Debattkrönika: ”Politiker måste vilja mer än så!”

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

”Politik, kamrater, det är att vilja något”, sa en gång Olof Palme. Idag manifesteras politisk vilja kanske starkast i debatten om vinster inom välfärden.

Ett exempel som speglar ena sidans huvudargument finns på Socialdemokraternas hemsida. Där står det att ”skattepengarna ska gå till att göra välfärden bättre och Sverige tryggare – inte till vinstjakt”. Frågan jag ställer mig är om detta leder mot målet?

En stark vilja är politikens bränsle men en stark vilja ­riskerar också att omedvetet förblinda.

Psykologer kallar det selektiv perception när hjärnan inte tar in eller nedvärderar information som inte stämmer överens med en invand föreställning.

Nyligen presenterade SKL sin årliga undersökning av vad ­patienterna tycker om vården på sin vårdcentral. Av de 27 vårdcentralerna i Södermanland drivs 9 i privat regi. Om tesen att vinstjakt leder till sämre kvalitet stämmer bör de privata vårdcentralerna ges ett sämre betyg av patienterna. Så är det emellertid inte! Om något så tenderar de privata vårdcentralerna att gillas mer av ­patienterna.

Nyligen visade en analys av Skolinspektionens skolenkät att lärare i fristående skolor uppger att deras skolor fungerar bättre än vad lärare i kommunala grundskolor uppger om sina skolor. Motsvarande analys av skolenkät till elever visar att elever i de fristående skolorna ger ett högre omdöme på sin skola för mjuka värden som utmaningar, studiero och stimulans.

Ett annat argument som används för att verka emot privata företag inom välfärden är att de kan gå i konkurs. ­Några ­enstaka exempel lyfts fram igen och igen. Tvivelsutan är det tråkigt när konkurser drabbar elever, patienter och brukare inom omsorgen! Jag ­frågar mig emellertid om orsaken till en nedläggning spelar någon roll?

Är det självklart att en skola finns kvar om den drivs i kommunal regi? Vad säger föräldrar och elever i Laxne, Malmköping, Tystberga, Länna eller på Fogdö?

Redan 7 juni tar Riksdagen ställning till regeringens lagförslag om att begränsa vinster inom välfärden. Lagrådet har i sitt utlåtande om förslaget varit ovanligt tydlig genom formuleringar som:

”Både när det gäller konsekvensanalysen och utformningen av detaljerna kring vinstbegränsningen får, sammanfattningsvis, det nu framlagda förslaget anses ofullständigt som beslutsunderlag.”

”Enligt Lagrådets mening är det oklart om lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts.”

”Enligt Lagrådets mening finns det anledning att ifrågasätta om ens hjälpligt säkra sådana slutsatser kan dras av det material som lagts fram.”

Debatten om hur vi säkerställer bra välfärd i Sverige har olyckligtvis kokat ner till en debatt om vinster. Det är en pseudodebatt - ingen har lyckats visa att vinstförbud gör välfärden bättre.

Välfärden är en allt för viktig fråga för att endast bli ett redskap för att vinna regeringsmakten! Politiker måste vilja mer med sin politik än så!

Björn Lindgren

regionchef Södermanland, Svenskt Näringsliv

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Svenskt NäringslivKommunalpolitikKrönikaPolitikVinster i välfärden
Relaterat