Debattkrönika: "Rent dricksvatten är inget som vi ska ta för givet"

Krönika
annons

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Det är en helt vanlig tisdag eftermiddag i början av mars, jag sitter i bilen, på väg från Örebro till Nyköping. Just den här dagen snöar det ymnigt utmed hela vägsträckan. Våren, som var på god väg, får ett avbrott. Det vintervita landskapet hade i normalfallet gjort mig besviken, den här tiden på året, jag älskar nämligen vårens och dess ankomst. I stället tänker jag, vad bra att det kom nederbörd nu när grundvattennivåerna är så låga, synd att det inte kom mer.

Under en hel dag har jag lyssnat till olika föredragshållare som talat om dricksvatten och den hotande bristen på detta livsmedel, som vi inte klarar oss utan. Örebro länsstyrelse hade bjudit in grannlänens länsstyrelser och alla kommuner till en heldag om just dricksvatten. Där fanns föredragshållare från SMHI, Livsmedelsverket, Statens Lantbruksuniversitet med flera. Alla talade de om olika hot mot rent dricksvatten. Det handlade om kemikalier som följer mer avloppsvatten ut i åar och sjöar och om skyfall som drar med sig föroreningar från marken ned i ytvatten. Det handlade även om för låg nederbörd och för kraftig avdunstning till följd av höga temperaturer. Med på konferensen fanns också en representant från Gotlands länsstyrelse som berättade om förra sommarens vattenbrist på ön. Där bevattningsförbud rådde och vatten fick transporteras i tankbilar, till mjölkbönder på öns södra del. Det är inte utan att allt det här kändes lite dystert.

Vi i den här delen av världen är ju så vana vid att ta rent dricksvatten för givet, dessutom slösar vi ohejdat med det. Hela 160 liter förbrukar vi svenskar i genomsnitt per person och dygn. Vi spolar våra toaletter, vattnar blommor, tvättar bilar och mycket, mycket mer i högkvalitativt dricksvatten. Många av oss duschar minst en gång varje dag och vi tvättar våra kläder oftare än vi behöver. Vad vi måste vänja oss vid är att ändra våra beteenden!

I Örebro, där konferensen ägde rum, är vattenbrist ett reellt hot. Svartån och de sjöar som försörjer ån och örebroarna med dricksvatten, har ovanligt låga nivåer i år, detta till följd av förra årets torra sommar och höst. Kommunen har därför uppmanat invånarna, att minska vattenanvändningen. Förbrukningen mäts och rapporteras kontinuerligt.

Även i vårt län är yt- och grundvattennivåerna ovanligt låga på flera håll. Vi på länsstyrelsen har diskuterat detta med vattenproducenterna i länet. Vi har även tagit initiativ till att skapa oss en ännu tydligare bild av vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Det är, som bekant, bra att vara så förberedd som möjligt.

Enligt SMHI behövs det mycket regn, det vill säga betydligt mer än den normala nederbörden, för att säkra en långsiktig och säker dricksvattenproduktion. Därför hoppas jag och många med mig på en riktigt regnig inledning på våren, utan skyfall dock. Och alla kan vi bidra, genom att minska förbrukningen av dricksvatten.

Liselott Hagberg

Sörmlands landshövding

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Liselott HagbergPolitikDricksvattenKlimatförändringarKrönika
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka