Debattkrönika: "Sörmland kommer behöva mycket energi"

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Tiden går fort när man har roligt och trivs brukar det heta. Uttrycket stämmer för min del. Det har gått oerhört fort och varit fantastiskt stimulerande, att nu under hela fem år, haft möjlighet att göra verklighet av nationell politik på regional nivå. Mycket har hänt under de här åren.

Ibland möter jag människor som tror att jag fortfarande är partipolitiskt aktiv, så är dock inte fallet. Inför mitt beslut, att tacka ja till uppdraget som landshövding, övervägde jag noga om jag verkligen var redo att lämna politiken för ett jobb som statlig tjänsteman. I rollen som landshövding tjänar man ju den regering som är vid makten, oavsett politisk färg och sammansättning. Jag kan berätta att jag inte för ett ögonblick ångrat att jag gjorde detta val.

I min nuvarande roll har jag haft stor nytta av mina 21 år, som lokalt och nationellt aktiv politiker. De erfarenheter jag samlat på mig har jag glädje av i mina kontakter med länets nuvarande riksdagsledamöter. Jag vet att det är viktigt för ledamöterna att få del av regional information. Det är också därför vi i Länsstyrelsens ledning genomför regelbundna möten med våra ledamöter, tillsammans med Regionförbundets presidium. Senast vi sågs fanns flera viktiga frågor på agendan. Det handlade till exempel om Trafikverkets nationella plan för infrastruktur och då, föga förvånande, även Ostlänken förstås. Vi talade också om EU:s regionalpolitik och länets olika utvecklingsprojekt.

En annan mycket angelägen fråga som fanns på dagordningen var länets energiförsörjning. Behovet av el är stort och ökar ständigt. Det kommer troligtvis att bli ännu större framöver. Fler eldrivna fordon, ökad digitalisering och SSAB:s omställning till ett nytt sätt att producera stål är några exempel på detta, fler finns. I våras lät dataföretaget Amazon meddela att de investerar i tre nya anläggningar i vårt land, två av dem placeras i vårt län, i Katrineholm och Eskilstuna. Vi var många som jublade över beslutet, väl medvetna om att det kommer att krävas mycket energi för driften av anläggningar som dessa.

Anledningen till att frågan fanns på dagordningen, vid mötet med riksdagsledamöterna, nu senast, var att vi behöver ”trycka på” från flera olika håll. Just nu genomför nämligen Svenska kraftnät ett analysarbete om framtidens kraftsystem för elförsörjning. Arbetet ska leda fram till en systemutvecklingsplan för åren 2018-2027, är det tänkt. Det är helt nödvändigt att vi, på alla tänkbara sätt, synliggör det aktuella läget och det framtida behovet av el i just vårt län. I ett utvecklingsorienterat län som vårt är god tillgång till energi av mycket stor betydelse, för våra städer och vår landsbygd och dess fortsatta utveckling.

Liselott Hagberg

Sörmlands landshövding

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Regionförbundet SörmlandLänsstyrelsen i SörmlandLiselott HagbergEnergiKrönikaOstlänken
Relaterat