Debattkrönika: ”Spräck myten om kristna friskolors neutralitet”

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Jag är uppväxt i ett arbetarhem. Mamma var hemsömmerska, pappa metallarbetare. Att sönerna skulle få bästa möjliga utbildning var en självklarhet, men utbildning utan bildning är bara ett formverk. Böckerna var referenspunkterna: att söka det andra, att försöka förstå, analysera och visa respekt för de som inte är som vi. Att helt enkelt lära sig visa intellektuell och moralisk ödmjukhet.

Kristna Friskolerådets helsida i tidningen Folkhälsa saknar helt intellektuell och moralisk ödmjukhet. De tio motiveringarna för självklarheten att Sverige ska ha kristna friskolor är en tragisk uppvisning i självförhärligande, falskhet och en omvärldsbild av djup okunnighet. För Kristna Friskolerådet är positionen naturligtvis oproblematisk i egna ögon eftersom organisationen uppenbarligen anser sig ha tolkningsföreträde till såväl historien som nuet och är bärare av sanningen.

Vi befinner oss i Nyköping och bland undertecknarna av annonsen finns kristna friskolan Fokusskolan. Fundera en stund över rubrikerna i tiopunktsprogrammet:

• Internationella konventioner fastslår rätten till religiösa friskolor.

• Ett samhälle utan alternativa skolor är ett farligt samhälle.

• Kristendomens sociala patos.

• Sekularismens intolerans.

• En aggressiv sekularism leder till extremism.

• Förtroendefull integration.

• Bärare av värdegrund.

• En tusenårig historia.

• Alla skolor är konfessionella.

• En plats för upprättelse.

Här följer Kristna Friskolerådets motiveringar till tre av punkterna . Övriga finns att läsa på hemsidan www.kristenfriskola.se

”Kristendomens sociala patos. Hela kristendomens historia har präglats av viljan att göra gott, att förbättra människors livsvillkor…”.

”Sekularismens intolerans. Det sekulära samhälle som idag växer fram är ett intolerant samhälle. Sekularismen ger sken av att vara neutral, men skildrar religion som något avvikande och irrationellt.”

”En aggressiv sekularism leder till extremism. Länder som prövat en hårdför sekularism, med försök att utestänga religion från det offentliga rummet, har skapat en ökad polarisering med växande extremism och utanförskap.”

Socialdemokraterna går till val med krav att skolan ska bygga på kunskap, bildning och likvärdighet där varje elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid, därför ska skolan vara fri från konfessionella inslag. Att förslaget upprör de konservativa och sekteristiska är föga förvånande. Men varför ska försvarslösa barn pådyvlas en viss religion? Sverige har en grundlagsfäst religionsfrihet och det är därför logiskt att skattefinansierade skolor är konfessionsfria. De kristna friskolorna är skattefinansierade!

Om min Gud, hen som skrev Bergspredikan, hade fått begäran att underteckna de kristna friskolornas tio budord, så hade hen troligen gjort tummen ner.

Ulf-Göran Widqvist

(S), författare och småföretagare

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaFokusskolanKrönikareligion skola och utbildning
Relaterat