Debattkrönika: ”Upplevelser som påminner om barns sagovärldar”

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Det är full vinter, termometern visar minus tolv grader. Det sörmländska landskapet är täckt av snö och naturen befinner sig i vintervila. För egen del sitter jag i arbetsrummet och läser om murgröna, knärot och andra växter. Jag förbereder mig för beslut om bildande av ytterligare ett naturreservat. Det har hunnit bli några stycken vid det här laget. Och jag kan avslöja att jag tycker det är lika intressant och högtidligt varje gång ett nytt beslut ska tas.

Just den här platsen, som omringar ett av vårt läns många fritidshusområden, har fått namnet Utterviks naturreservat. Här kommer, precis som i andra reservat, särskilda föreskrifter att gälla, en skötselplan kommer också att finnas för området. Att bilda naturreservat är ingen ny företeelse, det går tillbaka till 1960-talet och naturvårdslagens tillkomst. Innan dess utfärdade Länsstyrelserna resolutioner om naturminnen. Faktum är att Utterviksområdet var, som en del av ett större område, aktuellt för bildande redan på sextiotalet, men det kom alltså att dröja ytterligare ett halvt decennium innan det verkligen blev så.

Initiativ till bildande av naturreservat tas i de allra flesta fall av oss på länsstyrelsen. I samband med att Miljöbalkens trädde ikraft, under slutet av nittiotalet, öppnades möjligheten för kommuner att, bilda, förvalta och sköta reservat. Sedan 2015 finns det även möjlighet för enskilda markägare att avsätta skog med höga naturvärden, för bildande av reservat. De skäl som anges i Miljöbalken vid reservatsbildning handlar i huvudsak om att skydda, bevara och återskapa, men även om att tillgodose behov av områden för det rörliga friluftslivet.

Länsstyrelsens uppdrag är alltså att sörja för allmänna intressen av att bevara biologisk mångfald i värdefulla naturmiljöer, som ger möjlighet till ett rörligt friluftsliv. I vårt län finns i dag drygt 150 naturreservat, som länsstyrelsen förvaltar och sköter. Under det kommande året planeras för bildande av ytterligare 8-10 stycken. Framgent kommer vi, i vårt arbete med att skydda värdefulla naturområden, att prioritera skogar och marina områden.

En berättigad fråga är hur välbesökta länets naturreservat är och hur människor får kännedom om dessa intressanta miljöer. Ett av de mest uppskattade och välbesökta är Stendörrens naturreservat. Hit strömmar tusentals besökare varje år. Ett annat område mitt i länet, som är värt ett besök är, Malmköpings naturreservat. Här finns skogliga upplevelser som påminner om barndomens sagovärldar, med mossbeklädda stenar och gammal skog. I skärgården finns Askö, ett reservat som omfattar både land- och vattenområden.

Just nu arbetar medarbetarna på länsstyrelsen med en natur- och kulturguide, som kommer att finnas tillgänglig på länsstyrelsen hemsida innan sommaren. För egen del planerar jag ett besök i det nybildade i Uttervik, när snön smält och knärot blommar.

Liselott Hagberg

Sörmlands landshövding

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandLiselott HagbergKrönikafriluftsliv natur
Relaterat