Debattkrönika: ”Viktiga egenskaper som formar företagaren”

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Jag växte upp i Östra Eneby i Norrköpings utkant under 50- och 60-talet.

Som nyfiken grabb studerade jag hur olika varor och tjänster producerades och hur människor försörjde sig. På 50- 0ch 60-talet fanns mycket småföretag insprängda i villa- och bostadsbebyggelsen i Östra Eneby. Grannen på ena sidan – Sven och hans syster Berta drev Berlins Kemtvätt som låg inne i stan. På andra sidan bodde farsans kusin – Harry – som startat och drev Haga Cykel. Snett över gatan låg Hellgrens snickeri som byggde inredningar. I vart och vartannat hus fanns en liten firma insprängd. Här fanns mjölkaffär, tobaksaffär, bensinmack, frisersalong, Apotek, bilverkstad, fiskaffär, handelsträdgård, sågverk och snickeri.

Några företag hade ett antal anställda, men de flesta var försörjningsföretag med ägaren plus någon avlösare på deltid. Men några hundra meter bort låg Philips radio- & TV-fabrik med över 3 000 anställda.

Jag funderade tidigt på vilka personliga egenskaper och förmågor som var utslagsgivande när man ville starta ett företag. Många tanter hade likt min farmor broderade väggbonader med texter som:

– Egen härd är guld värd

– Var och en sin egen lyckas smed

Det sammanfattar bra vilka drivkrafter som ligger i botten för de flesta nyföretag. Det är dels ett sätt att försörja sig, dels ett sätt att vidga sin komfortzon och därmed skaffa sig större frihet.

Jag lade tidigt märke till att många som hade svårt att hitta jobb som anställda kunde lyckas bra med att starta ett eget företag. Vad kunde det bero på?

Och flera personer i mitt närområde som hade betydande svårigheter i skolan lyckades mer än bra som företagare. Det verkade alltså finnas helt andra faktorer som avgjorde vem som passade att driva företag. Och att förstå och beskriva dessa faktorer och hur de kunde utvecklas genom pedagogisk träning har intresserat mig genom livet.

Jag har alltså först försökt att beskriva vilka egenskaper och förmågor som är viktiga för en nyföretagare och sedan hur dessa kan stimuleras och utvecklas genom lärprocesser.

Det här är mina funderingar kring detta:

Entreprenörens typiska egenskaper

– Orädd risktagare (tar medvetna risker)

– Uthållig utvecklare (klarar motvind bra)

– Kreativ problemlösare (om inte en väg går – hitta en annan)

– Målfokuserad stigfinnare (tydlig målbild)

– Handlingskraftig genomförare (mera verkstad än snack)

Alla dessa egenskaper kan entreprenören vidareutveckla och förädla med bra ”input” och klok coachning.

Min utgångspunkt är att alla människor har mer eller mindre av dessa förmågor och att de kan utvecklas eller dämpas beroende av den omgivande kulturen. Tyvärr har den svenska skolan bara i begränsad omfattning lagt krut på att utveckla elevernas kreativitet, innovationsförmåga och entreprenörskap. Följden av detta är att en mindre andel av varje årskull i Sverige blir företagare jämfört med andra, liknande länder.

Hur man konkret skapar ett samhällsklimat som stimulerar människors drivkrafter borde var en intressant fråga att ta upp under ett valår som 2018.

Tommy Jansson

utvecklingskonsult, Stigtomta

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

Ekonomi/FöretagKrönikaNäringsliv
Relaterat