Debattkrönika:"Den som trivs på arbetet gör ett bättre jobb"

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

För ett tjugotal år sedan var det självklart att posten kom fram på ett dygn och att postens bilar var gula. Och det telefonsystem som fanns sköttes av Televerket. Kollektivtrafikens tåg och bussar rullade ganska pålitligt år efter år under samma flagg. Och ändå fick alla dessa offentliga verksamheter fortlöpande kritik för sin begränsade effektivitet och dåliga service. Många trodde att en avreglering och konkurrensutsättning skulle göra susen och till millennieskiftet hade denna befrielse genomförts. Nu har vi blå postbilar som ibland levererar posten på ett dygn, ibland mera sällan och då och då kommer försändelser bort. Telenäten har blivit mycket mer komplexa och sköts numera av ett antal aktörer. Den fasta telefonin är under nedmontering. För oss som kunder har det blivit en snårskog att navigera i, med avtal som är svåra att säga upp.

Den konkurrensutsatta busstrafiken har utvecklats främst när det gäller försämrade anställningsvillkor för chaufförerna. Någon egentlig konkurrens som gör det möjligt för en passagerare att välja bussbolag i den konkreta valsituationen finns inte. Konkurrensen finns bara i samband med upphandlingen som görs en gång per år eller glesare. Det bussbolag som förlorar upphandlingen säger upp sina chaufförer och lämnar tillbaka fordonen som leasats. Och det bolag som ”vunnit” upphandlingen anställer de nyss uppsagda chaufförerna till något sämre villkor än de haft tidigare. Och bussarna leasas in på nytt. Allt detta avreglerande och befriande bygger på uppfattningen att det skulle leda till ökad effektivitet och större vinstmarginal. Men det finns mängder med forskning som visar att de avgörande faktorerna för om medarbetare i ett företag ska göra sitt bästa är organisation, ledarskap och värdegrund/kultur. Sjukfrånvaro och personalomsättning är direkt proportionell mot trivseln i organisationen. Om man känner att man gör något som är viktigt för andra – och om man känner att man kan påverka sin arbetssituation, då blir man delaktig och medskapande.

Det är en mycket väsentlig faktor att företagets ledning i praktisk handling visar att ”personalen är vår viktigaste resurs” – inte som floskler i årsredovisningar utan som en daglig manifestation av ledningens sanna värdering. Om ledningen lyckas kommunicera en målbild för verksamheten som medarbetarna ”köper” då blir den det viktigaste styrdokumentet. Om varje medarbetare kan se sin roll i helheten och känna att han/hon bidrar till denna uppstår ett passionerat förhållande mellan företaget och medarbetarna. Det är det här som avgör om personalekonomin blir bra eller dålig. Man kan likna företaget vid ett idrottslag där man samverkar för det gemensamma målet att vinna. En bra ledare coachar sitt lag till en bra prestation där alla spelare är viktiga.

Tommy Jansson

Läs mer om dessa ämnen

LedarskapArbetsmiljöKrönika