Foto:

Krönika: Höga förväntningar på nytt styre

Inlägg utifrån

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Nyckelorden i ett koalitionssamarbete är ödmjukhet och respekt från båda sidor. Det kan tyckas vara en självklarhet, men om man ser på det gånga regeringssamarbetet mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna så är det lätt att konstatera att MP var femte hjulet under vagnen.

Koalitionen mellan S – C – MP i Nyköping kommer naturligtvis att utsättas för hårda interna kraftmätningar. MP och S har ett åtta år gammalt samarbete och vet hur ramarna är ritade. Centern träder in i majoriteten utan egen maktutövning sedan mandatperioden 2006 – 2010. Inskolningen kommer att kräva sina offer: Besvikelser och frustrationer, men självklart också glädjeämnen. Med ett klokt och ”ömsint” omhändertagande från Socialdemokraternas sida av den nya partnern finns alla förutsättningar för framgång. Med framgång menar jag att båda parter får och kan skörda ”segrar” i den lokala politiken. Centerns hjärtefrågor måste få komma i fokus vid sidan av Socialdemokraternas. Båda parter ska vinna på samarbetet, annars är det meningslöst och kommer bara skapa bitterhet. Jag utgår från att de kommer att lirka sig fram till en bred minsta gemensam nämnare med svängrum för respektive partis identitet och politiska särart.

Utgångspunkterna för samarbetet är de bästa möjliga. Folkrörelsepartiet Centern gjorde ett ideologiskt markerat val. Centerpartisterna i kommunfullmäktige satte sig inte i knäet på Sverigedemokraterna. Anständighetens seger. Centern valde det enda rimliga med bibehållen självrespekt och heder och följde en tradition av samarbete folkrörelsepartierna emellan när avgörande mänskliga värden står på spel.

Att stärka den lokala demokratin prioriteras av den nya majoriteten så att även medborgarna i vår spretiga kommuns utkanter får hjälp att organisera sig och göra sina röster hörda. De har störst erfarenhet av vad som kan fungera på deras små orter. Att lägga fler av maktens öron till marken och möta behov och önskemål med ett öppet och flexibelt sinnelag: Inte börja med att räkna pengar. Omkring en tredjedel av Nyköpings invånare bor i små eller mycket små orter utanför kommunens centrum. Denna geografiska verklighet är tyvärr för många en blind fläck. Centern blir här nyckelaktören i den inre dialogen med Socialdemokraterna.

Att medborgarna möter politikerna med tilltro i stället för ifrågasättande: En prioriterad fråga i dialogen mellan makten och medborgarna. Den nya majoriteten har goda förutsättningar att förändra det politiska landskapet från tvivel till respekt om öppenhet och lyhördhet blir arbetsmetoden i umgänget med kommuninvånarna, inte slutenhet och stöddighet.

Den 1 januari 2019 börjar den nya koalitionen att arbeta praktiskt i nämnderna. Då är alla valda politiker på plats och vardagsarbetet tar sin början. Nyköping har en politiskt styrd organisation där det övergripande politiska ansvaret för verksamheten är entydigt. Politiskt fattade beslut ska verkställas.

Ulf-Göran Widqvist (S), författare och småföretagare

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingsregionenSocialdemokraternaCenterpartietMiljöpartietNyköpings kommun
Relaterat