Tematiken  spänner från demokrati, miljö och jämställdhet till integration och kulturpolitik.  Kulturministern inviger Folk och Kultur 2020 och leder också en egen talk show under rubriken ”Halva scenen – jämställd kultur!”. Folk och Kulturs kuratorer Per Schlingmann och Lise Bach Hansen bidrar med sex egna programpunkter som bland annat fokuserar på ”De unga och de tunga” och "Rörlig bild, är det en ny plattform eller väg mot ökad maktlöshet?” SR och SVT genomför egna seminarier och röster om ny samisk kulturpolitik höjs. Folk och Kultur 2020 rymmer allt från mindre bokförlag till etablerade institutioner, från regionala till nationella och internationella frågeställningar om kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.