Konst Den prisade fotografen Robert Frank har avlidit, skriver The New York Times. Dödsfallet bekräftas för tidningen av Franks gallerist Peter McGill.

Robert Frank föddes i Schweiz men emigrerade till USA på 1940-talet. Under de efterföljande decennierna skulle han komma att hyllas för sin förmåga att med ett utifrånperspektiv fånga det amerikanska vardagslivet i bild. Inte minst i boken "The Americans" (1958), som skulle komma att bli ett av Franks mest kända verk.

1996 tilldelades Robert Frank Hasselbladspriset för sina insatser inom fotografiet. Han blev 94 år gammal.