Ida Östenberg får Stora historiepriset 2018. I vinter besöker hon Nyköpings gymnasium och tar emot priset på nyöppnade Sörmlands museum. Foto:

Ida Östenberg får Stora historiepriset

NYKÖPING

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2018 till antikhistorikern och forskaren Ida Östenberg. I vinter besöker hon Nyköpings gymnasium och tar emot priset på nyöppnade Sörmlands museum.

Ida Östenberg är docent vid institutionen för historiska studier på Göteborgs universitet och forskare vid Kungl. Vitterhetsakademin. Hon forskar kring Roms stadskultur, ritualer, krig, dödsföreställningar och minneskultur bland annat. Hon har också skrivit flera böcker, både akademiska och populärvetenskapliga och är också flitig skribent i både dagspress och sociala medier.

Hon får priset för sitt arbete att vilja sätta samtiden i historiska perspektiv och visa på behovet av akademisk forskning i samhällsdebatten.

– Det har blivit ännu viktigare idag, i tider av populism och ”fake news”, att stå upp för värdet av forskning, bildning och humanistiska kunskaper. Att kunna belysa samtiden utifrån de långa historiska perspektiven ser jag som en motståndshandling mot samhällets snabba åsiktsbyten, mediala klickbeten och politikens och dagsdebattens förenklade budskap, säger Ida Östenberg i ett pressmeddelande.

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Summan är på 50 000 kronor och delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings Kultur- och fritidsnämnd till historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat.

– Historiska kunskaper ger perspektiv och förståelse på dagsaktuella frågor. I tider med alternativa fakta och diskussioner om källkritik har det blivit allt viktigare att kunna påvisa kunskap, saklighet och vederhäftighet inom alla typer av information och kunskapsförmedling. Juryns val av pristagare är ett tydligt bevis på detta, säger Karin Lindvall, länsmuseichef på Sörmlands museum.

Priset delas ut den 1 december på Sörmlands museum i Nyköping. Dagen före besöker Ida Östenberg Nyköpings gymnasium för ett samtal med eleverna.

Juryns motivering

"Ida Östenberg har under flera år övertygande argumenterat för de långa historiska perspektivens betydelse för att förstå dagens stora samhällsutmaningar. I flera populärvetenskapliga artiklar och recensioner i dagspressen har hon bidragit med spännande och ofta oväntade perspektiv på samtiden från antikens Grekland och Rom. Bland de ämnen hon på så sätt har belyst märks demokrati, nationalism, kampen om det historiska minnet och betydelsen av bildning.

Ida Östenberg har också under senare år trätt fram som en av de främsta försvararna för humanioras bidrag till det offentliga samtalet och modigt hävdat den humanistiska forskningens betydelse mot uttryck för akademikerförakt och tendenser till infantilisering och förringande av den akademiska kunskapen i olika mediala sammanhang. Till skillnad från många humanistiska forskare med populärvetenskapliga ambitioner har hon valt att inte bara synas i traditionella media utan har även ansträngt sig för att nå ut till en bredare publik genom digitala kanaler, inte minst sociala media."

Tidigare pristagare

Priset har tidigare gått till:

2017 Ronny Ambjörnsson

2016 Fredric Bedoire

2015 Heléne Lööw

2014 Maria Sjöberg

2013 Jonathan Lindström

2012 Elisabet Mansén

2011 Svante Norrhem

2010 Yvonne Hirdman

2009 Bo Eriksson

2008 Eva Österberg

2007 Max Engman

2006 Marie-Christine Skuncke

2005 Anders Björnsson

2004 Maja Hagerman

2003 Gunnar Wetterberg

2002 Cecilia Björk och Laila Reppen

2001 Dick Harrison 2000 Mats G Larsson

1999 Arne Jarrick

1998 Karin Johannisson

1997 Michael Nordberg

1996 Hans Furuhagen

1995 Hans Villius och Olle Häger

1994 Aleksander Loit

Läs mer om dessa ämnen

Sörmlands MuseumKulturKulturhistoriaLitteratur