Det är gemenskap som är temat i den utställning som Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) nu presenterar. Konstnärerna är verksamma i Nyköping och Oxelösund, plus kringliggande områden, och visar upp verk i en rad olika stilar.

– Vi är 28 medlemmar i föreningen och 15 av oss kommer att ställa ut. Det kommer visas grafik, målningar i akryl och olja, skulpturer, lite installationer, reliefer, med mera, säger Aila Knuutila, medlem i KKV.

Utmärkande för utställningen är att den historiska tegelladan vid Stjärnholms slott återigen kommer att användas som ett slags provisoriskt galleri. Senaste gången byggnaden användes på det sättet var för ett år sedan i samband med en skulpturutställning som den lokala konstnären Carl Wellander presenterade.

– Det här är en så annorlunda miljö och det vill vi gärna lyfta fram. Sedan vill vi också visa att man faktiskt inte bara behöver ställa ut konst i vanliga gallerier, säger Aila Knuutila.

Utställningen pågår från den 11 maj till den 26 maj.