Det har tidigare varit ett underjordiskt laboratorium för experimentell fysik. Men nu invigs konsthallen Accelerator här, på Stockholms universitet. Tanken är att visa samtidskonst och att sammanföra konstnärer och forskare i oväntade men gemensamma undersökningar.

Det handlar om ytterligare ett sätt att titta på fakta. Vi har konstutställningar i centrum, och hoppas få folk i dialog med varandra, säger utställningsansvarige Richard Julin.

Som invigningsutställning visas Tino Seghals "This progress". Utifrån studier i politisk ekonomi har han utvecklat en egen modell för att producera konst, och beskriver den som "konstruerade situationer". Hans öppningsverk är tänkt att uppstå mellan besökarna och ett antal "tolkar" i åldrarna 7 till 75 år. Flera av dem är forskare från universitetet.

Man kommer att möta människor från fyra generationer och samtala med dem, utifrån deras upplevelser. Det är ofta väldigt personliga samtal, säger Richard Juhlin.

Sehgal vänder och vrider på framstegsbegreppet – vad är framsteg i en värld där vi förbrukar jordens resurser för fort? Själv använder han inget material – konsten byggs upp utifrån mötet mellan människor. Och en mötesplats är precis vad Richard Juhlin hoppas att den nya konsthallen ska bli.