Hanna Rasmussen, bibliotekschef i Katrineholm, byter jobb i vår och börjar på Biblioteksutveckling Sörmland. Foto:

Rasmussen ska utveckla folkbiblioteken

Kultur

Katrineholms bibliotekschef Hanna Rasmussen slutar för att i stället bli verksamhetschef på Biblioteksutveckling Sörmland i Eskilstuna.

Hanna Rasmussen, bosatt i Nyköping, har jobbat på Katrineholms kommuns kulturförvaltning sedan 2009 och har varit chef på biblioteket på Kulturhuset Ängeln i Katrineholm sedan 2013.

Hon har även ett förflutet som producent, projektledare och skådespelare i teatervärlden och tar nu med sig den samlade erfarenheten till jobbet som verksamhetschef på Biblioteksutveckling Sörmland, Kultur & utbildning, på Region Sörmland. Biblioteksutveckling jobbar med att stärka sörmlänningarnas tillgång till allt som folkbiblioteken har att erbjuda: litteratur, information, kunskap och demokratiska mötesplatser.

Med sig till den nya tjänsten tar Hanna Rasmussen många goda erfarenheter från Katrineholm. Där har hon jobbat mycket med just utvecklingsfrågor och samverkan, vilket blir huvudfrågorna i den nya tjänsten på regional nivå.

– Jag klev in i biblioteksvärlden när jag blev chef i Katrineholm och har lärt mig oerhört mycket. Här finns fantastiska medarbetare, kunniga, nyfikna och drivande, säger hon.

Med nya jobbet ser Rasmussen möjligheter och utmaningar i att skapa samverkan med folkbiblioteken och stötta dem i att samverka sinsemellan.

– Biblioteken generellt är inne i en stor förändring. Vad är ett bibliotek? Vad kan det vara?, säger Hanna Rasmussen som ser fram emot slutredovisningen av den nationella biblioteksstrategin som ska vara regeringen tillhanda senast den 1 mars.

Rasmussen tillträder den nya tjänsten 1 maj.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Region SörmlandBibliotekKultur/Nöje
Relaterat