– Sörmlands berg- och järnhantering har betytt mycket mer än vad folk har en susning om, säger Torbjörn som vill visa och lära allmänheten om just detta.

Sörmland är en guldgruva när det kommer till stycke­bruk, på 1600-talet var Sörmland dominerande i tillverkningen av kanoner och kanonkulor. Nävekvarns bruk finns givetvis med i utställningen.

Utställningen är unik då en sammanställning om de sörmländska järnbruken inte har gjorts tidigare. Utställningen innehåller fakta och 270 bilder från runt om i Sörmland.

– Det är bilder från nutiden så att folk ska känna igen sig, säger Torbjörn Andersson.

Utställningen i Hamnmagasinet i Nävekvarn som är gratis började i mitten på maj och går att se ända till september. I samma lokal finns också utställningen ”Valloner i Nyköping” av medlemmar i Södra Sörmlands Industrihistoriska förening.