Socialdemokraterna och Centerpartiet har kampen mot ojämlikheten mellan stad och land gemensamt, skriver Salah Aljamal. Foto:

Debatt: Både S och C värnar om landsbygden

Inlägg utifrån

Socialdemokraternas utgångspunkt och dess historiska rötter är att alltid sträva mot jämlikhet och att bekämpa ojämlikhet. Centerpartiet är ett parti som historiskt sett har formats av en landsbygdsrörelse under 1900-talet. Båda partierna har som mål att bekämpa ojämlikheten mellan stad och land, skriver Salah Aljamal.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Över tid har det ideologiska och pragmatiska fört samman Socialdemokraterna och Centerpartiet vad gäller landsbygden. Båda partierna arbetar för en landsbygd som inte bara ska leva vidare, utan också för att den ska vara en del av helheten Sverige. Ett stort Sverige som rymmer både stad och land i ett politiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt sammanhang, i samklang med urbaniseringen.

Både S och C vill ta tag i konflikten mellan stad och land för att utjämna skillnaderna som råder mellan dessa två egentligen oskiljbara delar. För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. I dag bor mer än 80 procent i tätort. En stark rörelse i samband med politiska beslut under 1960-talet om införandet av flyttbidrag och miljonprogram satte igång en process och öppnade för en stark urbanisering. I kölvattnet av denna rörelse kan vi i dag se ökande skillnader mellan stad och land.

S och C är de två partier som kämpar mest för att ta itu med denna problematik. Socialdemokraternas utgångspunkt och dess historiska rötter är att alltid sträva mot jämlikhet och att bekämpa ojämlikhet. Centerpartiet är ett parti som historiskt sett har formats av en landsbygdsrörelse under 1900-talet. Båda partierna har som mål att bekämpa ojämlikheten mellan stad och land.

Urbaniseringen har pågått i 60 år och den politiska kartan ritats om för landsbygdens del, ojämlikheten har ökat och väljarunderlaget minskat. Vad både S och C behöver ha i åtanke när de vill bekämpa ojämlikheten på landsbygden är en tydlig probleminsikt och en handfast strategi. Probleminsikten präglas av den samhällssyn dessa två partier bär med sig. Strategiskt krävs en tydlig handlingsplan. Hur ska landsbygdspolitiken utformas för att nå det framtida jämlika samhället, något som båda de två partierna strävar mot?

Centerpartiets syn på landsbygdens möjligheter har framgått tydligt i partiprogrammet sedan mitten av 1950-talet. Ett fokus på småföretagande, där den enskilda småföretagaren medför mer till människans trivsel och arbetsglädje. Partiprogrammet från den tiden var tydligt influerat av den reformistiska socialismens omfördelningsstrategi.

Socialdemokraternas syn på landbygdens möjligheter uttrycks starkt med den reformistiska socialismen. Partiet talar om ett ideal och en solidaritet mellan människor och länder. Socialdemokraterna omfamnar inte en liberal idealtyp, utan uttrycker i stället en tydlig tanke om den solidariska människan och att det är gemensamt som man bidrar till utvecklingen. Socialdemokraternas strategi för att nå ökad jämlikhet är en socialpolitik som ökar tryggheten för alla, både stad och land.

Salah Aljamal

socialdemokrat

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

Valet2018SocialdemokraternaDebattLandsbygd
Relaterat