Nu måste Nyköping komma vidare med att skapa kompetensförsörjning till industrin, skriver Tomas Starck. Foto:

Debatt: "Dags för ett Tekniskt Campus i Nyköping"

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Den industriella utvecklingen i Sverige har mycket av sin grund i Nyköping, genom vallonernas invandring till trakten. Redan i början 1600-talet lät hertig Karl värva de teknisk skickliga vallonerna till Nyköpingsområdet. Här runt Nyköping hade vi fin malm med låga halter av svavel och fosfor, vi hade skogar för kolning och vattenkraft att driva blåsmaskiner och hamrar med, detta satte fart på den tekniska utvecklingen i Nyköping.

I slutet på 1800 och början av 1900-talet står som den industriella revolutionens tid i Sverige och Nyköping. Det etableras en direkt kontakt mellan naturvetenskaplig forskning och teknisk tillämpning och då fick hela proceduren med mekanisering en början och punkten i revolutionen var att de verktyg, som arbetaren i hantverk och bruken använde sig av, nu kopplades ihop till maskiner, arbetsmaskiner och verktygsmaskiner som sammanbands med en kraftmaskin.

Under 1950-, 60- och 70-talen var Nyköpings tekniska fackskola med aftonskola med sina många Ingenjörsutbildningar som skapade möjligheter, för de framgångsrika industriföretagen i Nyköping. Mycket tack vare en fantastisk lärarkår, civilingenjörer från atomenergi Studsvik och SSAB i Oxelösund.

Nyköping hade många framgångsrika industrier som växte fram under 1900-talet, jag vill bara nämna en bland många, Charles Westerberg & Co, Cewe AB numera ABB, som utvecklades till ett toppmodernt världsledande exportföretag med personsäkra elprodukter som elektroniska energibrytare, säkerhetsbrytare med mera. Bara på Cewe var produktionschef, driftschef, inköpschef, personalchef samt flera konstruktörer under en tidsperiod ingenjörer från Nyköpings tekniska aftonskola!

Utvecklingen går enormt fort och är en utmaning som måste mötas med ny kompetens och nya arbetssätt, internet kopplar samman människor, produkter och tjänster integreras med den digitala utvecklingen och är en viktig strategisk fråga för överlevnaden, för många företag. Nu måste Nyköping komma vidare med att skapa kompetensförsörjning till industrin.

Förslag:

1. Arbeta för att de tekniska linjerna på yrkeshögskolan i Nyköping blir treåriga så studenterna får en yrkesexamen, YH! Allt enligt betänkandet SOU 1995:38 Yrkeshögskolan-kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning.

2. Ta kontakt med Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, försök få hit till Nyköping några lämpliga högskoleingenjörsutbildningar.

3. Det tredje året för de tekniska linjerna på yrkeshögskolan i Nyköping skall läggas in i lämpliga ingenjörsutbildningar från punkt 2.

Nu när länsmuseet flyttar till nya lokaler och lämnar Cewe Mätinstruments gamla lokaler så blir dessa lämpliga för ett Tekniskt Campus Nyköping!

Tomas Starck

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

CampusNyköpingDebattTeknikskola och utbildning
Relaterat