Just priset, tillgängligheten och noggranna ålderskontroller håller en skenande alkoholkonsumtion i schack, skriver Micael Söderström i en replik till SN:s lördagsledare. Foto:

Debatt: ”Det finns ingen säker konsumtion av alkohol”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Replik till "Finlands sak är vår - våga liberalisera”, SN 29/9.

För det första är inte alkohol, vilken bara som helst! På ett sätt är den lika med andra varor, nämligen priskänslig. Just priset, tillgängligheten och noggranna ålderskontroller håller en skenande konsumtion i schack.

Att bara referera till ungdomars sjunkande konsumtion är inte tillräckligt. Folkhälsomyndigheten har påpekat att de som blir äldre nu, tar med sig sin alkoholkonsumtion in på äldreboenden.

Man bör titta på preventionsparadoxen, där den stora delen av alkoholkonsumenterna, de så kallade normalkonsumenterna finns. Det är den gruppen Linnea Hylén tycker skall ”ta ett eget ansvar för ditt drickande”. Nu är det så att det är den gruppen som, på grund av sin storlek, kostar mest! Kostnaden för alkoholens negativa konsekvenser är cirka 50-90 miljarder, en misshandel som inte inträffar ”tjänar” samhället 160 000 kronor på.

Vart femte barn i Sverige lever i familjer med risk eller missbruksproblem. De flesta problem drabbar de som inte dricker, förutom barnen, familjen, arbetsgivare, trafikoffer och 10 procent av alla dödsfall bland män 15-49 är alkoholrelaterade. Alkohol är näst efter tobak den största riskfaktorn för cancer och det finns ingen "säker” konsumtion.

Påståendet att ”importen” från Estland har minskat visar på priskänsligheten, då Estland höjde sin alkoholskatt markant. Det märktes på den finska ”importen” redan 2016/17. Att redan nu, efter cirka fyra månader, när ”liberaliseringen” pågått fullt ut, påstå att den är lyckad är väl magstarkt. När Finland förra gången, på grund av Estlands låga priser, sänkte priset märktes en rad negativa konsekvenser.

Tillgängligheten är också av betydelse konsumtionen; att ytterligare utöka restaurangers öppethållande har visat sig både i Norge och Irland att våldet kring krogarna ökar. Att låta livsmedelsbutiker sälja starkare varor än folköl ökar tillgängligheten ytterligare, samtidigt som kontrollen där är bristfällig. Så vi förebygger inte alla skador och problem alkoholen orsakar genom att göra som Linnéa Hylén föreslår.

Micael Söderström

Länsnykterhetsförbundet Södermanland

Svar: Dagens unga dricker mindre än någonsin, i en värld som är friare och mer global än någonsin. Det ger oss en fingervisning om framtidens förutsättningar för en alkoholpolitik som skyddar såväl hälsa som valfrihet. Det vore ett misstag att inte bejaka att samhället förändras, liksom vårt alkoholbeteende, utan att förringa riskerna eller möjligheterna till en kompromiss som ligger rätt i tiden. Digitaliseringens påverkan på ungdomars alkoholkonsumtion visar att det finns andra faktorer som påverkar vår alkoholkonsumtion. Det ger oss möjlighet att ställa frågan om det finns nya sätt att minska alkoholkonsumtionen, samtidigt som vi kan bevara viktiga värden som individens frihet. Det är när vi utan skygglappar vågar ifrågasätta tidigare antaganden som vi på allvar kan förebygga skador och problem kopplade till alkoholkonsumtion. När samhället förändras (och nyktrar till) bör politiken följa i samma spår.

Linnea Hylén

ledarskribent

Läs mer om dessa ämnen

AlkoholDebattHälsaReplik