Debatt: "Kyrkan ska aldrig stänga dörren för någon"

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I SN den 9 september skriver Ulf-Göran Widqvist i sin krönika om kyrkovalet i Nyköpings församling med siktet inställt på Vår Kyrka i Nyköpings församling. Vi kan konstatera att krönikan innehåller ett antal felaktigheter. Uppenbarligen har Widqvist inte förstått att kandidater i valen till uppdrag i Svenska kyrkan på såväl församlingsnivå som stifts- och kyrkomötesnivå utses av nomineringsgrupper, inte av politiska partier. I valet deltar tre politiska partier: Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. I vårt stift kandiderar de tre partierna både till stiftet och till kyrkomötet. Ytterligare åtta partipolitiskt obundna nomineringsgrupper har kandidater.

Widqvist påstår i sin krönika bland annat följande ”… seglar de borgerliga politikerna på Vår Kyrkas valsedel under falsk flagg. Vår Kyrka döljer avsiktligt sina kandidaters partitillhörighet”. Längre fram i texten skriver han: ”När vi granskar praktiken är skillnaderna tydliga. Socialdemokraterna står för lika behandling. Det vill säga allas lika värde och en självklarhet med kvinnliga präster, hbtq-personer, samkönade äktenskap och dialog med människor från andra religiösa samfund. Vår Kyrka står för motsatsen”.

Hur Widqvist kan påstå ovanstående är för oss obegripligt! Det som påstås är helt taget ur luften och osant. Om det är någon som spelar falskt så är det krönikören själv som varken har förstått hur valet i Svenska kyrkan går till eller tillskriver nomineringsgruppen Vår Kyrka i Nyköpings församling uppfattningar som är oriktiga.

Sedan ett antal valperioder tillbaka har Vår Kyrka i Nyköpings församling funnits som en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp. I denna ingår kandidater som har eller har haft kommunala uppdrag för Allianspartierna. Alla deltar utifrån sin kristna tro och sitt intresse för församlingsarbetet och utifrån sin värdegrund. Ett stort antal personer kandiderar utan att ange sin politiska uppfattning, men vill arbeta för de värden som nomineringsgruppen Vår Kyrka tagit fram och står för.

Vår Kyrka i Nyköpings församling arbetar för en öppen folkkyrka med uppdrag att nå ut till alla människor i Nyköping. Detta står i motsats till Widqvists påstående att de ”borgerliga” står för en elitkyrka. Kyrkan ska aldrig stänga dörren för någon! Vår Kyrka i Nyköpings församling ser alla människors lika rätt och värde som en självklarhet och en grund för all verksamhet i församlingen. Med förankring i den kristna tron välkomnar vi och stödjer ekumeniskt arbete och samarbete med andra religioner där möjligheter finns. Det personliga engagemanget hos våra kandidater och förtroendevalda har ersatt partipolitiken!

Ulla-Britt Larsson

gruppledare och kandidat

Curt Eriksson

kandidat

Magdalena Jerlström

kandidat

Johan Schenström

kandidat

Vår Kyrka i Nyköpings församling

Svar:

Det gläder mig att ni reservationslöst står för likabehandling. Avvikande röster från Vår Kyrkas sympatisörer är inte ovanliga. Jag är mycket medveten om hur valprocedurerna ser ut och att kandidaterna utses av nomineringsgrupper, men det är en lek med ord. Det är partipolitiska värderingar som styr.

Min kritik handlar om att väljarna förleds att tro, vilket många av Vår Kyrkas sympatisörer säger, att Vår Kyrka är ”opolitisk”. Partipolitisk obunden är nyckelorden i Vår Kyrkas valbroschyr.

Ulf-Göran Widqvist

  • Det personliga engagemanget hos våra kandidater och förtroendevalda har ersatt partipolitiken, skriver Ulla-Britt Larsson med flera, Vår kyrka i Nyköpings församling. Foto: Sandra Nordin
  • Foto:
1/

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

KyrkovaletPlatser/NyköpingSvenska kyrkanDebattPolitik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka