Lärare måste upp på lönenivåer som visar att utbildning lönar sig, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund. FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

Debatt: ”Lärarbristen är fullt möjlig att lösa”

Inlägg utifrån
annons

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Lärarnas löner måste upp till ­nivåer som visar att utbildning lönar sig. Så kan läraryrket återigen bli åtråvärt.

Svensk skola står inför sin svåraste utmaning på decennier. I en situation med akut ­lärarbrist och långvarig ­negativ kunskapsutveckling har skolan även fått ett stort ­inflöde av elever med ett ­annat modersmål än svenska, där ­vissa också flytt från krig och katastrof. Situationen är ­exceptionell och kräver satsningar på alla plan.

Detta betyder en extra stor utmaning för kommunsektorn. Det krävs kraftfullt agerande­ för att säkra skolgången för alla elever. Där är lärar­försörjningen en nyckel, alltså att både locka nya lärare samt behålla de befintliga.

Det finns bara en väg framåt: Satsa på lärarna och skolan! Uppmaningen riktas till alla kommuner, oavsett vilka partier som styr. Och pengar finns, om viljan finns. Kommunerna redovisar rekordöverskott. Och ekonomerna kräver satsningar på skola och utbildning för att klara utmaningarna i ekonomin. Det är en investering för framtiden.

Lärarbristen är akut. Men för att man ska kunna rekrytera nya lärare och locka tillbaka de lärare som lämnat yrket krävs samma sak som överallt annars på arbetsmarknaden. I grunden gäller det att satsa på konkurrenskraftiga löner och en god arbetsmiljö. Lärare måste få möjligheten att göra ett bra jobb. Tillräckligt med tid för planering och efterarbete är en förutsättning för kvalitet och ökad likvärdighet. Lärare ­­­­måste få förutsättningar att möta varje elev, varje dag!

Det behövs alltså långsiktiga satsningar på lön, profession och arbetsmiljö.

Jag vill samtidigt vara tydlig med att så kallade ”snabbspår” till läraryrket inte får innebära sänkta krav på kvalitet ­genom att centrala inslag i lärar­utbildningen (som t.ex. praktik och metodik) reduceras. ­Studenterna får inte bli sämre för­beredda för yrkesutövningen, det drabbar i slutändan kvaliteten på undervisningen

Både den nuvarande ­regeringen och den föregående tycks ha insett löneproblemet och har tagit några viktiga första steg för att höja lärarnas löner. Men det räcker inte, arbetsmiljön måste förbättras och löneökningarna måste fortsätta, och komma fler till del. Lärare måste upp på lönenivåer som visar att utbildning lönar sig.

Då kan vi förhoppningsvis locka tillbaka de lärare som har lämnat yrket och även få fler lämpliga studenter att inte bara vilja, utan verkligen ­utbilda sig till lärare!

Åsa Fahlén

ordförande Lärarnas Riksförbund

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

Lärarnas RiksförbundDebattPolitikskola och utbildning
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka