Debatt: ”Regeringsbeslut bryter avtalet om snabbtåget”

Inlägg utifrån

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Sverigeförhandlingens huvuduppgift var att sluta avtal med olika kommuner längs med den tänkta linjedragningen för höghastighetståget. Resultatet blev cirka 1,3 miljarder vilket utgör cirka 0,5 procent medfinansiering. Nu har regeringen tagit över förhandlandet. Det senaste beslutet om att snabbtågen inte ska stanna i Nyköping och Skavsta är ett brott mot Sverigeförhandlingens avtal. När kommer nästa avtalsbrott?

En annan märklig omförhandling blev klar nyligen. Fram till 24 mars 2017 låg sträckan Borås–Almedal (Göteborg) med i den prioriterade planeringen. Denna prioritering ändrades till att i stället gälla Hässleholm – Lund. Nu har Västra Götalandsregionen omförhandlat med staten om att återta Borås­banans prioriterade plats. Regionkostnaden för att få med den i planen var cirka tre miljarder, det vill säga cirka nio procent medfinansiering. Det var en dyr förhandling jämfört med de förhandlingar som Sverigeförhandlingen genomförde. Kanske kan Nyköping omförhandla sitt avtal med staten?

Det stöter dock på en svårighet. Höghastighetstågen har så dålig accelerationsförmåga att de inte hinner upp i höga hastigheter om det är korta avstånd mellan stoppen såsom är fallet med Sverige­förhandlingens ostlänk. Med stopp i Norrköping, Nyköping/Skavsta och Vagnhärad kommer det inte att gå så snabbt för Linköpingsborna, eftersom restidsvinsten bara blir cirka två minuter.

Politikerna där och i Norr­köping tycks driva linjen att det är bättre att susa förbi de tidigare tänkta stationerna i Nyköping och kanske Vagnhärad.

Hur mycket vinner höghastighetståget på att inte stanna i Nyköping/Skavsta? För att kunna svara på den frågan måste vi först svara på frågan om vilken topphastighet som är aktuell. I regeringens pågående jakt på lågprisalternativ där hela höghastighets­tåget ska bantas med cirka 25 miljarder har regeringen beslutat skjuta kostnaderna för EU:s signalsystem ERTMS på framtiden och då kan höghastighetståget inte nå 320 km/h. Topphastigheten stannar på 200–250 km/h. Med toppfart 250 km/h sparar resenärer från Linköping cirka sex minuter genom att tåget inte stannar i Nyköping.

Magnettåg är ett existerande tågalternativ som inte är utrett seriöst i Sverige. Detta tåg har mycket högre hastighet och mycket bättre accelerationsförmåga. Därför förlorar detta tåg inte lika mycket tid på mellanliggande stopp, vilket gör att höghastighetstågets nuvarande dilemma inte kommer att uppstå. Med magnettåg i två nivåer blir stopp i Nyköping och/eller Skavsta en naturlig del av regionaltåget. Utred magnettågsalternativ!

Mattias Svederberg magnettågsexpert Rune Wigblad professor i företagsekonomi, inr. industriell ekonomi, Strömstad akademi och Högskolan i Skövde

Svederberg & Wigblad: Det senaste beslutet om att snabbtågen inte ska stanna i Nyköping och Skavsta är ett brott mot Sverigeförhandlingens avtal. När kommer nästa avtalsbrott?  FOTO: SANDRA NORDIN

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunSkavsta DebattOstlänkenSnabbjärnväg
Relaterat