De som arbetar i vårdyrkena är ofta kvinnor som har slitit hårt i svensk välfärd. De ska inte behöva straffas med lägre pension och mindre makt över sitt liv, skriver Malin Hagerström (MP) och Marco Venegas (MP).  FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Debatt: ”Vi satsar på bättre arbetsvillkor i välfärden”

Inlägg utifrån

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

En av nästa mandatperiods stora utmaningar för välfärden är att hitta sätt att lösa kompetensförsörjningen. Hela Kommunsverige har redan svårigheter att rekrytera, och då särskilt inom vård och omsorg. Undersköterskorna är färre och de äldre är fler. Plus att de äldre blir äldre med allt vad det innebär för vård och omsorg. Miljöpartiet vill satsa på välfärden och bidra med idéer för hur kompetensförsörjningen långsiktigt kan lösas. Det finns flera perspektiv att arbeta utifrån, dels öka vårdyrkenas status och attraktivitet genom bättre arbetsvillkor och högre löner, dels genom ökad arbetsdelning.

MP går till val på att sänka arbetstiden för äldre. Vi vill att äldre som jobbar inom välfärden ska kunna gå ner i arbetstid sista åren före pension, med bibehållen lön och utan att det drabbar pensionen. Enligt förslaget ska den som fyllt 55 år och jobbar i välfärden få möjlighet att sänka sin arbetstid. Först till 90 procent, och från 60 års ålder till 80 procent. Bakgrunden är att många i den gruppen inte orkar jobba heltid ända fram till pensionen. De som arbetar i vårdyrkena är ofta kvinnor som har slitit hårt i svensk välfärd. De ska inte behöva straffas med lägre pension och mindre makt över sitt liv, för att man tvingas gå ner i deltid de sista åren i arbets­livet. Vår tanke är att arbetstidsförkortningen ska regleras i avtal mellan fack och arbetsgivare, men att staten skjuter till pengar som motsvarar bibehållen lön och pension för dem som går ner i tid.

För att öka arbetsdelningen, avlasta undersköterskorna och samtidigt öka de äldres välbefinnande föreslår MP lokalt i Nyköping att de äldre som har rätt till matdistribution ska få möjlighet att välja ledsagning till närmsta offentliga kök en eller två gånger i veckan till att börja med. Många äldre äter dåligt för att det är tråkigt att äta ensam. Vi tror att detta kan vara ett sätt att både utveckla arbetsvillkoren inom hemtjänsten samtidigt som de ­äldre får komma ut, andas frisk luft och äta tillsammans med andra.

Om vi ska klara välfärdens utmaningar och då framför allt inom vård och omsorg måste vi våga tänka nytt och prova andra saker. Tillsammans med personalen och de äldre kan vi hitta lösningar på kompetensförsörjningen.

Malin Hagerström (MP)

kommunalråd och kandidat till Nyköpings fullmäktige

Marco Venegas (MP)

riksdagsledamot och kandidat till Nyköpings fullmäktige

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

MiljöpartietArbetsmarknadDebattKommunalpolitikvård
Relaterat