Det finns många organisationer som verkar för att öka regionens tillväxt. Därför är det viktigt att till att börja med samordna alla olika satsningar mot det gemensamma målet: uthållig tillväxt. Foto:

Debattkrönika: "Kan man i Sörmland skapa ett nytt Gnosjö?"

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Vad är det som kännetecknar det vi brukar kalla Gnosjöandan? Jo, det mest framträdande är att man samarbetar mot gemensamma och långsiktiga mål.

Redan 1897 hade Gnosjöbygdens industriföretag en gemensam monter på Industrimässan i Stockholm! Själva utgångspunkten var att alla som bor och verkar i Gnosjöbygden har ett gemensamt intresse av regionens utveckling och tillväxt. Alla affärer vars resultat stannar i bygden är bra för alla som finns där. Sett i ett längre perspektiv.

Samma sak gäller för Sörmlands glesbygd och småorter. All ekonomisk aktivitet i till exempel Stigtomta är bra för alla som bor och verkar här. Direkt eller indirekt. Nu eller på sikt.

Det är ingen särskild variant av homo sapiens som befolkar Gnosjö – det är ”vanliga” människor som är ovanliga i sitt sätt att samverka och hjälpas åt. Det borde alltså vara fullt möjligt att skapa ett nytt Gnosjö i exempelvis Stigtomta om viljan finns. Eller i hela Nyköpings kommun. Det är viktigt att göra något av de möjligheter som finns och att fånga upp allt som kan etableras och utvecklas här. Med modern teknik har möjligheterna för företagande på landsbygden vidgats betydligt.

Det finns många organisationer – offentliga och privata - som har till uppgift att bidra till regionens tillväxt men trots det finns det mycket kvar att göra. Det är viktigt att de resurser som satsas på utveckling ses som investeringar i framtiden och att man fokuserar på bestående resultat.

Det allra viktigaste att göra – som kan ordnas snabbt och utan nämnvärda kostnader – är att samordna alla olika satsningar mot det gemensamma målet: uthållig tillväxt.

Det innebär fler hängrännor och färre separata stuprör – bildligt talat. Det är också viktigt att man satsar på ”gödning” där det redan växer. Att man satsar där det redan finns privata initiativ som kan stärkas av projektmedel för utveckling av landsbygden.

Som nyinflyttad i Sörmland ser man många möjligheter som borde prövas för att på sikt bryta den negativa trenden med avfolkning av landsbygden. Då krävs nytänkande och entreprenörskap! Det är själva grunden för Gnosjöandan.

Tommy Jansson

utvecklingskonsult, Stigtomta

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

ArbetsmarknadEkonomi/FöretagKrönikalandsbygdsutveckling
Relaterat