Deklarationen om mänskliga rättigheter och den svenska allmänna rösträtten fyller jämnt under december. Demokratins värdegrunder måste försvaras, skriver Lars-Göran Pettersson (S). FOTO: JOHAN NILSSON/TT

”Demokratiska milstolpar värda att stå upp för”

Inlägg utifrån

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

December 2018 rymmer två historiska påminnelser som manar till eftertanke:

10 december 1948 när FN:s generalförsamling antog deklarationen om De mänskliga rättigheterna och 17 december 1918 – den svenska demokratins 100-årsdag i och med att den allmänna och lika rösträtten för kvinnor och män beslutades i riksdagens båda kamrar (1921 det första demokratiska valet). Två avgörande milstolpar som bör uppmärksammas, inte minst med tanke på att demokratins värdegrunder måste försvaras. Något som vi dagligen påminns om med högerextrema nationalistiska strömningar som är faktum. Från Trumps USA till flera länder i Europa, inklusive Sverige, där SD balanserar med extrema budskap som motverkar demokratiska värden. Än värre med nazister som öppet skanderar på gator och torg. FN-deklarationens grund om alla människors lika värde, ignoreras och undermineras öppet i allför många länder där våld, förtryck och terror är rådande.

När det gäller den svenska demokratin känner säkert många av oss oro och rädsla med tanke på klassklyftor och segregation som tyvärr leder till många problem, speciellt för barn och ungdomar. Glädjande är det höga valdeltagandet jämförbart med andra länder. Men om flera ska känna delaktighet i den demokratiska samhällsprocessen, är det inte bara att rösta vart fjärde år. Ökad delaktighet i politiken, föreningslivet och i folkbildningen kan säkert bidra till att motverka rasism och utanförskap.

Att blicka bakåt i historien gör det lättare att förstå och möta framtiden, speciellt att värna det svenska välfärds­bygget som byggts av generationer med många umbäranden. Något som skolundervisningen ansvarar för.

Det är angeläget att beskriva historiska händelser objektivt och sakligt. Ett allvarligt systemfel och osanning var Moderaternas idéprogram från 2011 där det bland annat framgår att det var högerkrafterna som drev på för rösträtten, välfärdsreformer och kampen mot apartheid i Sydafrika. Ulf Kristersson som socialförsäkringsminister, drev själv på med egna föredrag på temat ... den svenska välfärdsmodellen utvecklades under samsyn mellan höger och vänster.

Med facit i hand, vet vi att högerpolitiken i stort motverkat 1900-talets sociala reformer. Demokratin som utgör grunden i vårt samhälle bör erövras, försvaras och utvecklas varje dag!

Lars-Göran Pettersson (S)

Läs mer om dessa ämnen

Demokrati