När krisen eller kriget kommer är det mycket upp till dig, att vara förberedd på de första svåra dagarna. FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Ledare: Du kan inte längre skylla ifrån dig

Ledare

Broschyren, Om krisen eller kriget kommer, ställer skarpa krav på medborgarens eget ansvarstagande.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I veckan har du fått en broschyr som heter Om ­krisen eller kriget kommer. Läs den. Se till att du har koll på vad du behöver ha gjort, när samhällets vanliga funktioner är upptagna, utslagna eller över­belastade.

Att ha hemberedskap för svåra tider är klokt och ­något som i lugna och goda tider lätt glöms bort. Vem tror att det kan gå på pipan när allt verkar så bra? Men minns då bara de omfattande följder som stormen Gudrun hade för drygt ett decennium sedan. Hur snabbt det gick att slå ut så mycket, och vilket arbete som krävdes för att återställa telekommunikationer, vägar och järnvägar, strömförsörjning och så vidare.

Det är bra att tänka igenom vad som fungerar om mycket av det vi har omkring oss slås ut. Bortom mat och vatten finns andra nyttigheter som behövs för att situationen inte ska förvärras; allt från förutsättningar till att hålla värme, att ta del av samhällsnyttig kommunikation, att hålla hygien och ha reda pengar. Vaksamhet är relevant, angripare i olika former kan vinna på att sprida panik, osäkerhet och misstro. Hur många av oss har koll på närmaste skyddsrum? Här kan samhällsinformationen, inte minst hos kommunerna, bli betydligt bättre.

Det högteknologiska samhället är mer sårbart än det som var för 50 år sedan. Färre har egen brunn, ­odlar sin egen mat och har given tillgång till sådant som kan hålla vardagslivet igång om transportsystem, ström och avlopp fallerar. Städernas befolkning är större och landsbygden har färre hushåll med småskalig djurhållning.

I ett första läge av en allvarlig kris är den personliga beredskapen som viktigast. Att kunna hålla sig och sina närmaste med värme, vätska och näring under ett antal dagar, om allt annat krisar, gör dig inte till överlevnadsexpert, mer medveten medborgare. För det finns inte någon annan som löser dina vardagspraktiska problem, rakt av. Väl förberedda medborgare är en kraft som kan göra nytta på andra områden.

Det kan behövas när samhällets större skyddsfunktioner i ett krisläge måste fokusera på det mer övergripande. Även där finns det mycket kvar att göra. Att klara inhemsk självförsörjning under en längre tid är en given utmaning. Det handlar livsmedel och vattentillgång, men minst lika mycket om drivmedel. Att vi har en fordonspark som klarar att oljetransporter och bensintillgång kraftigt reduceras. Då krävs förnyelsebara drivmedel, i första hand från det svenska skogsbruket, och en fordonspark som kan rulla på detta.

Och nu var vi inte ens berört förmågan till yttre skydd och upprätthållande av inre ordning. Om krisen eller kriget kommer är det mycket av det grundläggande i vår vardag som genast blir mycket svårare. Ryck inte på axlarna åt polisens stora rekryteringsproblem och att försvaret fortfarande, trots flera blocköverskridande överenskommelser, är underfinansierat sett till de krav som satts upp. En stark säkerhetspolitik bygger på omsorgen om delarna i en samverkande helhet.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

LedareSamhällsskyddSäkerhetspolitik
Relaterat