Den politiska majoriteten (S,MP,V) måste vidta åtgärder för att spara in 21 miljoner kronor för att nå ett nollresultat, skriver Marita Göransson (KD) och Lars Lundqvist (KD). Foto:

"En bra välfärd kräver en god ekonomi"

Inlägg utifrån

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Nyköpings kommun har för år 2017 ett överskott på 36 miljoner kronor vilket är 20 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kommunen når inte upp till överskottsmålet på 2 procent, hamnar endast på 1,2 procent, trots att Sverige befinner sig i högkonjunktur. Det är under år som 2017 kommunen ska spara för att ha till sämre år.

För att se hur Nyköpings kommuns resultat 2017 förhåller sig till andra kommuner kan det ojusterade resultatet mätas per invånare. Med SCB som källa har beräkningar gjorts som visar att 2017 års genomsnittsresultat för Sveriges kommuner är cirka 2000 kronor per invånare. Nyköpings kommuns resultat är ett överskott på 649 kronor per invånare. Nyköpings resultat är 1350 kronor lägre än genomsnittet.

Om samma jämförelse görs med Sveriges alla kommuner de senaste fem åren, mellan 2013-2017, är genomsnittsresultatet drygt 1300 kronor per invånare. Nyköpings kommun har 498 kronor per invånare. När tidningen Dagens samhälle (nr 10, 2018) med SCB som källa har grupperat kommunerna efter överskott per invånare hamnar Nyköpings kommun bland de 24 kommuner som anses ha en svag ekonomi. Efter dessa 24 kommuner kommer 18 kommuner som anses ha en osund ekonomi med mindre än 0 kronor per invånare.

Den 23 april 2018 informerades kommunstyrelsen om att Nyköpings kommuns prognostiserade ekonomiska resultat för 2018 är ett minusresultat på 21 miljoner kronor och en budgetavvikelse på 69 miljoner kronor.

Den politiska majoriteten (S,MP,V) måste vidta åtgärder för att spara in 21 miljoner kronor för att nå ett nollresultat. Ekvationen är inte lätt att lösa men måste lösas. Annars kan välfärdssveken bli påtagliga i Nyköpings kommun.

Andra områden som vi Kristdemokrater vill arbeta för är att förändra den personalpolitik som förs. Kommunens största tillgång är dess personal. Den politiska majoriteten måste bli en bättre arbetsgivare. Med en bättre personalpolitik ökar trivseln och därmed skulle också personalomsättningen och sjukskrivningstalen minska. En bättre personalpolitik ger även en bättre kvalitet i verksamheterna.

Den politiska majoriteten måste bli bättre på att underhålla sitt fastighetsbestånd så att inte Omegaskolans och Tessinskolans problematik upprepar sig.

Nyköpingsborna vill ha en trygg och säker kommun. Det måste finnas bra och trygga skolor, tillräckligt med barnomsorgsplatser, tillräckligt med äldreboenden och demensboenden, bra och trygg hemtjänst och boenden för våra hemlösa med mera.

Barns och ungas psykiska ohälsa måste tas på största allvar. Kommunen bör säkerställa att elever snabbt får hjälp av Elevhälsan. En snabb hjälp gör en stor skillnad i lidandet. För några år sedan ringde barn och unga till BRIS och berättade att de inte fick tillräckligt med tid av sina föräldrar och kände sig ensamma. I dag har samtalen en annan karaktär. Barnen berättar att de inte orkar leva och att de skär sig.

Vi Kristdemokrater vill arbeta för att Nyköpings kommun ska vara en bra kommun genom hela livet. Bra att växa upp i och bra att åldras i.

Marita Göransson (KD)

gruppledare i Nyköpings kommun

Lars Lundqvist (KD)

ledamot i Bygg- och tekniknämnden

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunEkonomiKommunalpolitikPolitik
Relaterat