Måste det öppna samhället leda till ökad polarisering, fragmentering och intolerans? var rubriken på det samtal som syns på bilden, ett av många under Forum Nyköping 2016 och 2017. Om valåret gör att det inte går att säkra kvaliteten på ett Forum-arrangemang i augusti, då är det klokt att avvakta till 2019. Foto:

Ledare: Forum Nyköping pallar en paus

Ledare

Om valåret gör att samtalsfestivalen Forum Nyköping 2018 inte kan leva upp till målsättningarna, då är det vettigt att ta paus.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Håll i er nu. Den här ledarsidan instämmer i kommunalrådet Urban Granströms (S) uppfattning att samtalsfestivalen Forum Nyköping ska få en fortsättning, även om det inte blir något i år. Det är ingen tvekan om att arrangemang som detta fyller en yta i den svenska debatten som över tid går att "lägga beslag" på.

Det är en styrka för Nyköping att kunna erbjuda utrymme för ett sansat och påläst samtal i frågor som utmanar det som vi kan kalla social sammanhållning i en parlamentarsikt styrd demokrati. Det är helt enkelt nyttigt att våga exponera och diskutera de blåmärken som uppstår med ett extraordinärt stort flyktingmottagande i ett samhälle med höga krav på välfärdsresurser och lika höga förväntningar på en anpassning till en på många sätt homogen samhällelig värdegrund.

I gårdagens SN (1/3) kunde ni läsa om svårigheterna att få rätt utformning på den tänkta tredje upplagan av Forum Nyköping. Allt mer pekar på att det blir ett uppehåll i sommar. Nästa Forum får vänta till efter valet, nästa år. Om det då finns en politiskt majoritet för att genomföra något - och vilja att avsätta skattepengar till ändamålet, vill säga. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill ju lägga ned.

I augusti månad 2018 kommer det mesta av uppmärksamheten att handla om valet i september, om löften, utspel, debatter, spelteorier och efteranalyser. Utrymmet för ett Forum Nyköping som vill bredda, nyansera, konfrontera och provocera på ett bredare plan bortom partipolitikens vardagskonflikter är, krasst sagt, begränsat.

Det är förstås möjligt att förändra målsättningen att erbjuda något av såväl nationell som lokal relevans. Ett Forum light, om uttrycket tillåts, skulle kunna genomföras med fokus på frågor och föredrag om integration och social sammanhållning i det lokala eller möjligen regionala. Det är onekligen ett relevant samtalsämne i tiden, men något annat än vad som hittills har utgjort målbilden för Forum Nyköping. Men direktsändningar i en public service-kanal nära dig lär då knappast bli aktuellt, exempelvis.

Om grundidén med Forum Nyköping ska värnas, är det rimligt att ta en paus men inte lägga ned. Samtalet har ju bara börjat.

På bara ett par år har samhällsdebatten och politikens migrationspolitiska tyngdpunkt gått från Fredrik Reinfeldts Öppna era hjärtan och Stefan Löfvens Sverige Tillsammans, där utrymmet för att hjälpa människor på flykt var stort och självklart, till den strikta migrationspolitikens gränskontroller av i dag. Detta påverkar förutsättningarna för integration, inkludering och samhällelig sammanhållning framöver. Det finns därför skäl att borra djupare i ett ämne som sammanhållningens gränser, lägen där gemenskapen fallerar eller helt enkelt inte finns.

Kanske finns det kraft, mod och utrymme för detta samtalsämne och fler på torget året efter valet. När plakaten har stoppats undan och utrymmet för mer öppna och självkritiska resonemang har återställts.

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

Forum NyköpingKommunalpolitikLedarePolitik
Relaterat