Moderaternas förslag att förbjuda aktivt deltagande i våldsbejakande organisationer väcker många frågor om demokrati och frihet. Vad är våldsbejakande och var går gränsen för deltagande? I grunden är förslaget och den efterföljande diskussionen viktig för demokratins fortlevnad Foto:

Hylén: Förbud i demokratins tjänst

Ledare

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Vindarna blåste starkt under Almedalens första dag när Ulf Kristersson höll tal. De politiska vindarna har blivit allt hårdare i debatten, särskilt när våldsbejakande och odemokratiska organisationer tagit allt större plats. Islamister, vänsterradikala och nazister förenas i sitt hat mot demokratin och frågor har lyfts kring hur samhället bäst ska bemöta dem. Moderaterna vill nu förbjuda aktivt deltagande i våldsbejakande organisationer. Förslaget är inte helt fel.

Förra Almedalen liksom i år deltar nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen, vilket skapar både kontroverser som oro bland Almedalsdeltagarna. Först och främst måste vi vara tydliga med att NMR inte är ett parti som andra, även om de likt de flesta ifjol hade ett partytält på kullerstenen. Ett antal partimedlemmar har begått brott som på olika sätt inskränkt människors frihet. Häromveckan blev en god vän till mig hotad av NMR, vilket ledde till att han på grund av hotbilden inte kunde vara kvar i sitt hem. Återigen, NMR är inte ett parti som alla andra.

Ett återkommande fenomen är att våldbejakande partier som NMR använder sig av demokratiska rättigheter för att propagera emot demokratin. Det kan uppfattas som absurt, men det är också deras rättighet att uttrycka kritik mot vårt samhällssystem. Däremot fortsätter deras verksamhet till tvivelaktiga och rent av brottsliga metoder. Här behövs en tydligare gräns, vilket Moderaterna nu har presenterat.

Om vi blickar mot vårt grannland i söder - Tyskland - ser vi att de går aningen längre än Moderaternas förslag. Organisationer som är extrema eller ett hot mot demokratin är förbjudna. Tyskland är fortfarande en robust demokrati, även om definitionerna "extremt" och "hot" är godtyckliga formuleringar som bör ifrågasättas. Men vi får inte glömma att Sverige också är ett annat land med sin egen unika historia.

Ett förbud mot exempelvis NMR som organisation kräver grundlagsändringar som få vill göra. Moderaternas förslag är en medelväg som varken äventyrar föreningsfriheten eller åsiktsfriheten. Kontentan är att du inte ska kunna bedriva politik med våld eller andra brottsliga medel - en självklarhet för oss demokratiskt sinnade. Det politiska samtalet ska vara öppet, men då ska vi spela med samma spelregler.

Det är ett intresseväckande M-förslag som även kan lyfta angränsande frågor kring vår demokratiska grund, och våra grundlagar. Det är en nödvändig diskussion i en tid där demokratin ständigt ifrågasätts. Vi får aldrig ta vår frihet förgiven och det är när diskussionen svalnar som dess syfte urholkas.

Moderaternas förslag är både gott, men den följande diskussionen är lika viktig. En levande demokrati, vilket delvis är Almedalsveckans syfte, kräver livliga diskussioner om dess villkor. Det är hög tid att ta tillfället i akt att diskutera Sveriges politiska system, ty valet närmar sig med stormsteg. Om inte vi håller demokratin levande, så vem?

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nordiska motståndsrörelsenModeraternaDemokratiLedareopinion
Relaterat