Integrationsproblemen kan lösas inte bara genom jobb, utan också genom att förstå oss själva och omvärlden. Ledarsidan dyker in i forskaren Per Brinkemos forskning för att förstå segrationens kärna. Foto:

Hylén: Låt inte SD sätta agendan

Ledare

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Idag är det Sverigedemokraternas dag i Almedalen. Åkesson kommer som vanligt prata om integration och invandring. SD utklassar de andra partierna gällande väljarnas förtroende i integrations- och migrationsfrågor (DN 5/7). Det är ett misslyckande från både vänster som höger.

Under många år har integrationen förväntats klara sig själv. Hederskultur, klansamhällen, kriminalitet har frodats när politiken lämnat scenen för andra frågor. I integrationens vakuum har SD i stället lyckats både formulera och fästa sin verklighetsbild. Vinsterna kammar de nu hem i opinionsmätningarna.

Alliansen och de rödgröna har inte levererat tillräckligt fungerande lösningar. Väljarna är med rätta missnöjda. SD:s problemformulering är att felet är invandrarnas härkomst. För den som tänker ett varv till kan vi inse att premissen skapar noll incitament för integration.

Centerpartiet har blivit en röst för en fungerande integration som ser bortom härkomstträskets mörka resonemang. Den stora utmaningen är att vinna kampen om problemformuleringen kring integrationens kärna, men vad är det?

Forskaren Per Brinkemo har både i sin bok "Mellan klan och stat" och i ett föredrag i UR Samtiden beskrivit en annan bild av den bristande integrationen. Segregationen har sin grund i krocken mellan den svenska individualismen och omvärldens kollektivism. Sverige är ett av världens mest extrema land både kulturellt, politiskt och värderingsmässigt. Det är inte så konstigt att vi är individualister, då vi har en stat som erbjuder ekonomiskt stöd, utan att vi behöver ha någon kontakt med vår släkt.

Men Sverige är inte som andra länder enligt Brinkemo. Runt om i världen finns länder som saknar både välfärd som fungerande institutioner. Människor vänder sig istället till sin släkt för hjälp. Klanen är den kollektiva struktur som håller ihop samhällen, och det är religionen som är det sociala klistret i klanstrukturen: "Den gemensamma nämnaren för alla hederskulturer är inte en specifik religion. Religionen kan användas för att legitimera kollektivismen. Den gemensamma nämnaren för hederskultur är kollektivismen. Den inre logiken är att man i hemlandet varit tvungen att leva utifrån de kollektivistiska strukturerna för att överleva." (UR Samtiden 24/11-17).

Brinkemo menar att integrationens kärna är mötet mellan den individualistiska och kollektivistiska strukturen. I sitt föredrag sa han klokt: "Bara för att man går över en landsgräns tar man inte av sig sin kulturella ryggsäck". Integrationen handlar inte bara om jobb som nästan alla partier tjatar om. Jobb är viktigt, men det handlar också om värderingar och kultur. Bara för att människor söker sig till Sverige kommer de inte svälja våra feministiska manifest. Precis som att vi inte blir antifeminister om vi åker på semester i Turkiet.

Om vi ska lyckas med integrationen måste vi släppa bilden av att alla vill vara som oss, men också förstå strukturerna bakom segregationen och uppkomsten av parallellsamhällen. Annars kommer SD:s bild fortsätta sätta agendan gång på gång.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Valet2018CenterpartietSverigedemokraternaAlmedalenDebattFlyktingpolitikIntegrationLedarePolitikopinion
Relaterat