Klimatförändringarna kommer att drabba miljontals människor som slutligen kommer bli tvungna att lämna sin hem. Vi måste ta klimatvarningarna på allvar. Foto:

Hylén: Sommarens torka är bara början

Ledare

Torka kommer bli ett återkommande väderfenomen i takt med klimatförändringarna. Varningsklockorna ringer högre än någonsin och det är hög tid att vi inte bara lyssnar, utan att vi också agerar.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Efter en seglivad vinter kom sommaren fortare än vad någon kunde ana. Våren var minimal och de flesta uppskattade det varma vädret. Sommarens intåg levererade knappt något regn, vilket skapade torka runt om i landet. Situationen är i dagsläget så akut för Sveriges lantbrukare att de i brist på foder tvingas slakta sitt kreatur.

Sommarvärmen kommer gå till historien av många anledningar, men bristen på mat kommer framåt vintern inte vara särskilt påtaglig för gemene konsument. Tack vare frihandeln och det europeiska samarbetet har vi möjlighet att tillfredsställa Sveriges matförsörjning, även om den inhemska skörden blir liten.

Torkan har väckt debatt om att vi behöver bli självförsörjande på livsmedel, vilket inte per se är något negativt. Däremot är det tydligt att vi också behöver ha en öppen och fri livsmedelshandel med omvärlden. Frihandel är inget nollsummespel som protektionister tämligen ofta lyfter i debatten. En stark egenproduktion rustar för kris, såväl som att handel med omvärlden bidrar till vår livsmedelsförsörjning. Vi behöver båda.

Torkan bör också rikta våra blickar mot grundproblemet: klimatet. 2016 var jordens medeltemperatur 1,3 grader högre än den var på förindustriell tid. Det globala klimatmålet - att temperaturen inte ska överstiga 1,5 grad - tycks snart vara förlorat (Sverige Natur, 18/1-17).

Klimatförändringarna är påtagliga, men Sverige har länge varit skonat från extremväder. Vi kommer dock få möta klimatförändringarnas konsekvenser i form av ökade flyktingströmmar. Antalet klimatflyktingar väntas öka kolossalt framöver. FN-universitetets Institut för miljö och mänsklig säkerhet varnar för att det inom trettio år kommer finnas cirka 200 miljoner klimatflyktingar i världen. Den flyktingkris som Europa upplevde för några år sedan kommer bara vara en bråkdel av framtidens flyktingströmmar (SR, 3/9-17).

Sveriges klimat kommer också bli varmare och det är osannolikt att sommarens torka blir den sista. Vattenbristen kommer bli allt mer påtaglig i Sverige. Bevattningsförbud kan bli vardag när somrar som vintrar bli torrare och varmare. Gröna gräsmattor blir ett minne blott, samtidigt som trädens blad torkar ut och gulnar.

Klimatförändringarna är på allvar och helst skulle världens politiker ha gjort något redan i går. Sverige är i topp gällande gröna satsningar, och det ska vi vara stolta över. Samtidigt utgör Sveriges utsläpp endast en bråkdel av omvärldens. Vi kan och ska dock alltid vara en grön förebild, särskilt när regeringen sätter press på andra länder. Vi har alla ett ansvar att bevara vår planet för framtida generationer. Den egna insatsen kan tyckas vara obetydlig, men du ska inte tro det blir förändring om inte någon som du sätter fart.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

matFlyktingpolitikKlimatKlimatförändringarLandsbygdLantbrukLivsmedelMiljöPolitik
Relaterat