Foto:

Jonmyren: Därför är och förblir storebror Nyköping Sörmlands administrativa hjärta

Ledare
annons

Lillebror Eskilstuna försöker skapa rubriker inför den nya regionen. Men Nyköping är och bör förbli regionens huvudort, skriver Olof Jonmyren.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

När Sörmland bildar region på egen hand bör regionens huvudort vara Eskilstuna, hävdar ortens kommunstyrelseordförande Jimmy Jansson (S), intervjuad i länets centrala nyhetsavis SN (31/5) och dess systertidning EK, som återfinns i Janssons egen hembygd. Dagen därpå backas han upp av kommunalrådskollegan Jari Puustinen (M). De vet naturligtvis exakt vad de gör: skapar rubriker och ruskar fram lokalpatriotism. Syftet är att locka fram lite rivalitet mellan den befolkningsmässigt största kommunen Eskilstuna och länets historiska, administrativa och kulturella hjärta Nyköping.

Nyköpings långa historia som residensstad och som säte för först kungligt och därefter statligt förvaltande är en långsiktigt stark tillgång för hela länet. Staden vid Östersjöns rand är äldst och mer kvalificerad än den yngre tätorten där uppe i nordväst.

Med utvecklingen av snabbare och tätare tågtrafik via Ostlänken, direkt kopplad till Stockholmsområdets framtida andraflygplats Skavsta, kommer Nyköping och dess grannkommuner att säkra god tillväxt framöver. Kombinera detta med en intressant och utvecklingsbar djuphamn i Oxelösund och vägtrafikens verkligt stora pulsåder, E4:an, samt allt bättre fiberförbindelser även utanför huvudorten. Här finns stora möjligheter att framtiden ska kunna överträffa alla förväntningar.

Var kommer de nya företagsetableringarna? Vilka branscher hittar bäst tillväxtkraft? Attraktiva kustnära miljöer nära storstad, gärna med stora gröna tillgångar inpå knuten, bör ligga bra till. I den östra länsdelen finns alla förutsättningar att leverera attraktiva bostadsmiljöer, god matjord för entreprenörer och affärsutvecklare samt hyfsat lättrekryterad spetskompetens. Om vi har mod och kraft att göra det bästa av utgångsläget och inte fastna i ett urbant tunnelseende, vill säga.

Jo, jag överdriver fördelarna. Lite. I Eskilstuna finns ju faktiskt en högskola, i Nyköping heter det Campus och dess utbud tål att förstärkas ytterligare. Länets befolkningsmässigt största kommun kommer fortsätta vara den i nordväst ett tag till, därför behövs det ju även ett hyfsat stort sjukhus där.

Hur regionen utvecklas kan diskuteras, men att det finns enorm potential längs Östersjökusten är givet. Förr eller senare kommer den nya Sörmlandsregionen att etablera nära samarbeten med andra – och kanske slås ihop. Inte med Dalarna eller Gävleborg eller något annat mer svårgripbart. Men nära grannskap kan över tid bli till vänskap med bonuseffekter. Då är det inte givet att det blir tätast band till Västmanland. Vägarna söderut torde vara lika intressanta. Och intresset från Östergötlands sida finns där, östra Sörmland bär ju på den gyllene nyckeln till Stockholmsregionen för folket söder om Bråviken.

All regional kraft i Sörmland bör inte centraliseras till residensstaden Nyköping. Det finns alltid skäl att fundera över möjligheterna att etablera delverksamheter för Sörmlandsregionen på annan ort, men då kanske Flen och Katrineholm bör ha första tjing. Hela länet ska leva.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaNyköpingSörmlandPolitik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka