Liberalernas partiledare Jan Björklund. Foto:

Ledare: Låt inte Bryssel bestämma över vår socialpolitik

Ledare
annons

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

För lite mer än en månad sedan firades Europadagen. Här på Södermanlands Nyheter uppmärksammade vi det genom att lyfta de problem som kan uppstå om man försöker flytta mer och mer makt från medlemsstaterna till Bryssel (”Välfärdsprojekt är inget för Europa”, 9/6).

EU har en väldigt viktig roll att spela. Unionen ger Europa en starkare global röst, stärker den ekonomiska friheten i medlemsstaterna och ger miljontals människor möjlighet att arbeta och studera i andra EU-länder. Det är frihetsreformer som måste värnas. Det finns också områden där EU måste göra mer, som samarbete på migrationsområdet och en bättre fungerande inre marknad.

Men för att EU:s goda sidor ska vara långsiktigt hållbara måste EU:s medborgare ha förtroende för unionen. Då måste man också ta åt sig av den kritik som har lyfts och fortsätter lyftas mot allt för mycket klåfingrighet. Då måste man se Brexit som en väckarklocka, och en påminnelse om att EU inte kan ta sig hur stora mandat som helst utan konsekvenser. Många frågor påverkade Storbritanniens beslut att lämna EU, men ett av de viktigare var känslan av att Bryssel bara körde på och inte lyssnade på medlemsstaterna och befolkningen.

Vill man värna EU måste man ta kritiken på allvar, lyssna på befolkningen och inte försöka att alltid stärka Bryssels makt på varje litet område.

Därför var det en väldig besvikelse att se Jan Björklund sätta ned foten – Liberalerna är för en social pelare, alltså att EU ska börja bestämma mer över ländernas välfärd, arbetsmarknad och socialpolitik. Den sociala pelaren ska bland annat behandla frågor som minimilöner, socialförsäkringar och föräldraledighet.

När Liberalerna ställer sig bakom en social pelare försvagar de i själva verket grunden för det europeiska samarbetet – den folkliga legitimiteten. Om Sverige och de andra länderna inte längre själva får bestämma över sin socialpolitik kommer motståndet mot klåfingriga Brysselpolitiker att öka.

En långtgående social dimension skulle slita isär det europeiska samarbetet. Om EU ska börja lägga sig i enskilda länders välfärd, arbetsmarknad och föräldraförsäkringar kommer förtroendet för Bryssel snabbt att rämna. Då är risken stor att Brexit blir ett startskott för fler länder att lämna, snarare än en väckarklocka för EU:s utveckling.

Björklund tycks inte förstå kritiken. Han använder sig av häpnadsväckande överord och beskriver det som att motståndare till en social pelare vill ”försvaga det europeiska samarbetet”. Om så är fallet så vill halva Liberalernas grupp i EU-parlamentet försvaga EU. Det är naturligtvis en felaktig tolkning.

De flesta som säger nej till den sociala pelaren är varma EU-vänner som vill se en gemensam marknad, samarbete i miljöfrågor och en stark europeisk röst utåt. Men de säger nej till att ge upp sin makt över välfärd och sociala frågor.

Vill man att EU ska ha en ljus framtid är den sociala pelaren en väldigt dålig idé.

Caspian Rehbinder

Läs mer om dessa ämnen

EULiberalernaJan Björklund (L) Ledare
annons

Mest delat denna vecka