Det behövs mer biobränsle i flygen från Skavsta. Foto:

Ledare: Byt ut flygbränslet – inte resandet

Ledare
annons

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Under en längre tid har regeringen flaggat för att man vill inför en skatt på flygresor i Sverige. Argumentet är att motverka koldioxidutsläppen som flyget orsakar, men förslaget har fått kritik främst på grund av att det är svårt att visa på att just den effekten kommer kunna uppnås.

Klimatkrisen är akut. Problembilden är inget vi behöver diskutera, utan den är redan tydlig. Transporter generellt är en del av detta, deras förbränning av fossila bränslen bidrar till utsläppen. Flyget är en av dessa transporter. Därför är det relevant att diskutera hur flygets utsläpp kan minska, på samma sätt som vi behöver gör med alla trafikslag.

Problemet med regeringens förslag om en skatt på flygresor är att det är högst oklart hur stor klimateffekten av denna väl kan bli, men att den samtidigt onekligen kommer ha en negativ effekt på svensk tillväxt.

Flyget står för totalt två procent av de globala utsläppen, även om vi tog bort allt flygande skulle klimateffekten alltså bli försumbar. Samtidigt gör flyget mycket för handel, internationellt samarbete och tillväxt. Frågan är här om det verkligen är värt att offra det ena för en ytterst modest vinst på det andra. Centerpartiet lade inför veckans partiledardebatt ett eget alternativt förslag för att angripa frågan. På samma sätt som Sverige lagstiftat om att bilar stegvis måste fasa in nya fossilfria bränsletyper istället för bensin, föreslår man nu detsamma för flyget. Även flyg kan köras på bränslen som är gjorda på biomaterial som matrester och biprodukter från skogsavverkning. Centerpartiet föreslår en infasning genom att ställa krav på en ökad procentdel. En lag på att använda mer biobränslen skulle också skapa incitament för marknaden att öka produktion och forskning.

Detta kan ses som ett generellt mönster vid diskussion om miljöarbete, är det mest effektivt att försöka straffa, skatta och tvinga människor att ändra sitt beteende? Eller är det mer konstruktivt att räkna med att vi ändå inte kan ändra på hur människor lever och istället ersätta problemet i deras vanor med något som inte är miljöfarligt? Byt ut bränslet, inte resandet, råvarorna som används, inte restaurangbesöken, och så vidare.

En skatt på flygresor i Sverige skulle inte ta hänsyn till de faktiska utsläppen som orsakas utan bara bli en extra kostnad på resande som sådant. Det skulle försämra företagsklimatet i Sverige utan att ge några större vinster för miljön. Därför är grundtanken bakom Centerpartiets förslag ett bättre alternativ. Tvinga branschen att fortare fasa in förnybara bränslen, det kan dessutom ge en extra fördel till en framtidsbransch där Sverige redan ligger långt framme.

Hanna Marie Björklund

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietFlygKlimatLedare
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka