• Det var ett generöst avtal som Regionförbundet Sörmland och dess ordförande Viking Jonsson (S) skrev med den tillträdande regiondirektören 2016, löftet om en likvärdig tjänst vid en omorganisation visade sig vara en nyckelformulering när avtalet skulle avslutas. Klipp ur SN 5 januari 2019.
  • Foto:
1/

Ledare: Det kostar att göra sig av med chefer

Ledare

Var löftet om likvärdig tjänst i ny organisation till regiondirektören vid Regionförbundet Sörmland redan från början tänkt som en fallskärm?

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

När Regionförbundet Sörmland avskaffades fanns det inte längre något behov av att ha kvar dess högsta verksamhetschef. Det bör ha förvånat få. Däremot har det höjts på en del ögonbryn över prislappen för att köpa ut regiondirektören (SN 5/1), närmare 2,5 miljoner kronor.

Det är aldrig kostnadsfritt att köpa ut chefer, många gånger finns det en given summa eller en given ordning för hur detta ska gå till. I kontraktet med regiondirektören står det att arbetsgivaren kan säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid, gott så, men där står också att hon i det här fallet har rätt till ”en liknande tjänst på chefsnivå med oförändrade villkor” vid en omorganisation.

Formuleringar spelar roll. Eftersom Regionförbundet Sörmland vid årsskiftet slogs ihop med landstinget och kollektivtrafikmyndigheten till Region Sörmland så har detta av arbetsgivaren bedömts som en omorganisation. Av uppgörelsen att döma kunde inte - eller ville inte - den nya regionen erbjuda en liknande tjänst i den nya organisationen. I stället kom parterna därför till en ekonomisk uppgörelse till en kostnad på drygt två miljoner kronor. Det är betydligt mer än vad det skulle ha varit frågan om vid en ordinarie uppsägning av avtalet.

Detta avtal skrevs 2016. Det var i en tid då det var mycket sannolikt att regionförbundet skulle bli en del av något större. Försöken att forma storregioner eller större regionala enheter som täckte över flera län, hade 2016 redan pågått ett tag. Det gick förvisso trögt, men vare sig arbetsgivaren eller arbetstagaren kan ha varit obekant med läget. Förändring låg så att säga i luften. Utifrån det perspektivet var löftet om en "likvärdig tjänst" onekligen generöst.

Det blev ju aldrig någon Svealandsregion eller något annat område med epitetet stor- framför region. Regionförbundet Sörmland var en organisation som samägdes av de nio Sörmlandskommunerna samt Landstinget Sörmland. Redan tidigt 2017, mindre än ett år efter avtalets början, påbörjades förarbetet med att forma Region Sörmland (SN 4/2-2017) tillsammans med landstinget och kollektivtrafikmyndigheten.

Viking Jonsson (S), som var ordförande för Regionförbundet Sörmland såväl 2016 som 2018, säger sig vara nöjd med utfallet av förhandlingen. Frågan är dock om formuleringen om "likvärdig tjänst" redan från början var tänkt som en möjlig fallskärm? Var löftet nödvändigt? Det bör redan vid anställningstillfället ha stått klart att det skulle bli en given ledarskapsstrid i en ny region där gamla organisationer skulle slås ihop och det då skulle bli ont om likvärdiga tjänster.

Det spelar förstås alltid roll vilka ersättningar och förmåner som ingår när man skriver ett anställningsavtal för en högt uppsatt chef. Men det gäller också att ha koll på vad den faktiska kostnaden är för att avsluta detta. En mening mer eller mindre kan göra skillnad, i slutänden.

Läs mer om dessa ämnen

Regionförbundet SörmlandLedare