Ortsbefolkningen hjälptes åt att stoppa branden i Västerljung i helgen. FOTO: JENS ALVIN

Ledare: Ett gott exempel på gemenskap

Ledare

Samverkan mellan räddningstjänsten och ortsborna i Västerljung är värd beröm.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Sedan den 21 maj råder eldningsförbud i de fyra östra Sörmlandskommunerna, Nyköping, Trosa, Gnesta och Oxelösund. Man behöver inte bo i Västerljung för att begripa varför.

Men det finns alla goda skäl att berömma samverkan mellan räddningstjänst och ortsborna när gnistor från passerande tåg ledde till ett stort antal bränder. Det brann på ett flertal platser längs med spåret, en sträcka på två kilometer. Ett femtiotal Västerljungsbor bistod räddningstjänsten med brandbekämpningen. Vatten forslades i allt från soptunnor till sammankopplade trädgårdsslangar från näraliggande fastigheter. Invånarna talade med glädje och stolthet om ”Västerljungsandan” (SN 4/6).

Samtidigt ska man komma ihåg att den hjälpen kom med räddningstjänstens välsignelse. Det är upp till expertisen att bedöma vad som kan göras av mer oskolade brandbekämpare och i vilka lägen det är bättre att hålla sig undan för att undvika personskador. Riskerna med bränder påkallar respekt.

Det demokratiska samhällets fogar sitter ihop tack vare social sammanhållning. Att medborgarna ser nyttan och värdet av att bistå varandra, att acceptera gemensamma lösningar som underlättar vardagen och formar säkerhet för orostid och olyckor. Sådan gemenskap kan inte mätas i skattetryck, i partitillhörighet eller yrkesroll.

Vår förmåga att gå samman när nöden så kräver, oberoende av individuella skillnader, visar på styrkan i ett samhälle. Frivilligheten är en viktig ingrediens i den andan. Att exempelvis lagstifta om medborgarens skyldighet att ingripa i olika sammanhang leder lätt till fler problem än det löser. Även om det kan vara lätt att bli upprörd över andras inskränkthet eller oförmåga att reagera på ett klokt sätt.

Trist nog bjöd helgen inte bara på ett gott exempel på hur medborgare och myndigheter kan göra varandra bättre och mer effektiva, som brandbekämpningen i Västerljung. Samma helg gick nämligen polisen i Örebro län ut med skarp kritik mot ett antal badgästers beteende i samband med en drunkningsolycka, där en 17-årig yngling omkom. I stället för att följa räddningstjänstens uppmaningar att lämna utrymme för räddningsinsatserna, uppstod i stället problem när badgäster ägnade sig att stå i vägen, filma eller helt enkelt glo på den tragiska händelsen. Polis fick ingripa för att flytta undan folk.

Den här mandatperioden har vi haft omfattande diskussioner och politiska markeringar, inte minst från oppositionen, om hur respekten för så kallad blåljuspersonal och deras insatser måste bli bättre. Då har det främst handlat om stenkastning och andra allvarliga hot mot personalen, men den här respekten gäller lika mycket att lyssna på uppmaningar i samband med utryckningar.

Att vara lyhörd för vad man kan bistå räddningstjänsten med som medborgare i samband med en allvarlig händelse, är sådant som gör vårt samhälle starkare; ibland är det att stå åt sidan, ibland hjälpa till.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Sörmlandskustens räddningstjänstVästerljungBlåljus LandsbygdLedareolycka
Relaterat