På Elverket Café i Nyköping hölls på måndagen en laddad regionpolitisk debatt som visade att regionutvecklingen inte nödvändigtvis ger stora politiska konflikter, men den kräver politiker med god framförhållning för Sörmlands bästa. FOTO: OLOF JONMYREN

Ledare: Fetare ledningar bra för Sörmland

Ledare

Östsvenska handelskammarens regionpolitiska debatt satte fingret på hur Sörmland och dess företag behöver rejält med kraft framöver.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I höst väljer sörmlänningarna för första gången ett regionparlament. Det är nästan samma sak som att de tidigare har valt ett landstingsfullmäktige. Men i och med formandet av Region Sörmland, där landstinget är den klart största enheten, har fler regionala utvecklingsfrågor än tidigare hamnat på regionpolitikernas ansvarslista.

Visserligen fanns inte Sverigedemokraterna med vid Östsvenska handelskammarens politikerdebatt i Nyköping, men inte heller SD hade förändrat bilden av att partierna ligger hyfsat nära varandra i regionfrågor som kompetensförsörjning, infrastruktur och besöksnäring. Även om Anna af Sillén (M) och Anna Wåhlström (MP) hade en liten ideologisk-pragmatisk debatt om hur djurlivsfrågor kan och får fördröja infrastrukturprojekt, är skillnaderna inte enorma.

Storregionreformen som gick om intet 2016 visar att regionpolitiken i stället måste bejaka de tydliga utvecklingsstråken, oberoende av regiongränser. För Sörmlands del, noterade Mattias Claesson (C), handlar det därmed om tre parallella utvecklingsspår: de östra, de västra och de nordvästra delarna måste stärkas var för sig. Annars blir det svårt att få kraft nog att klara integrationsutmaningar, pendlingsbehov och bostadsförsörjning.

När vi ändå talar om kraft: SSAB:s Tor Bengtsson af Sillén lyfte i frågestunden en tung utvecklingsfråga. När den stora arbetsgivaren SSAB i Oxelösund nu går mot ett stort utvecklingssteg – en hållbar ståltillverkningsprocess – då krävs det elkraft utifrån, ”fetare ledningar” som uttrycket var i debatten.

Tillgången på och leveranser av elkraft är en fråga som kan komma att förena stort och smått företagande framöver - och det berör samtliga politikens nivåer. De folkvaldas framförhållning lär sättas på hårda prov. Det gäller inte bara att ha elkraft att leverera, utan även få ledningsgator och annat på plats, med minsta möjliga åverkan på andra samhälleliga värden och med få byråkratiska snubbeltrådar.

Det är inte bara SSAB som behöver ström, Amazons nyetableringar i länet har tuggat i sig det mesta av det elförsörjningsutrymme som fanns, påpekade Viking Jonsson (S). Den som drömmer om nyetableringar av industri har här att fundera på.

Till detta ska läggas andra elbehov, transportsektorn inte minst. Tåg och räls lär aldrig lösa all transport. Det är en utopi att tro att kollektivtrafiken kan möta alla familjers transportbehov i vardagen, vilket Sofia Remnert (L) underströk. Vi kommer att behöva bra vägar även för privata fordon, med gedigen tillgång till laddmöjligheter och nät som klarar belastningstoppar. Sannolikt krävs därtill en mångfald av hållbara drivmedel och en robust infrastruktur även för detta.

För bilar och lastbilar är plug-in-utvecklingen i tidigaste stadiet. SSAB väntar på ström för att revolutionera stålproduktionen. Elförsörjning – storproduktion och hemmaproduktion, leverans och konsumtion, utgör en växande faktor för vår regionala utveckling. Oavsett hur det går i valet.

Läs också

( 13 st )

Läs mer om dessa ämnen

Organisation/Region SörmlandRegionförbundet SörmlandÖstsvenska handelskammarenEnergiInfrastrukturLedareNäringslivPolitik
Relaterat