En havssula med plast. Med nuvarande utveckling bedöms det finnas mer plast än fisk i havet år 2050. Foto:

Ledare: FN:s havskonferens blev ett steg mot ett friskare hav

Ledare
annons

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Havet är i teorin allas ansvar, men har i praktiken ofta varit ingens ansvar. Resultatet syns i form av stora mängder plast, övergödande näringsämnen och hotade fiskbestånd i ett allt varmare och surare hav. Med nuvarande utveckling kommer det år 2050 finnas mer plast än fisk i havet, enligt en uppmärksammad rapport från välgörenhetsorganisationen Ellen MacArthur Foundation. Förra veckans FN-havskonferens i New York, som Sverige och Fiji var värdar för, innebär ett steg bort från synen på havet som både en soptipp och ett skafferi med obegränsade resurser.

Konferensen resulterade exempelvis i 1328 frivilliga åtaganden från länder, företag och andra organisationer. Exempelvis har nio av världens största fiskeföretag åtagit sig att ta bort all fisk som kan ha kommit från illegalt fiske. Att bekämpa det illegala fisket är viktigt för att bevara världens fiskbestånd eftersom illegalt fiske står för cirka en femtedel av världens fiskfångst. Fiskepolitik handlar inte bara om fisken, utan även om dem som fångar fisken. Ett annat viktigt åtagande från de stora fiskeföretagen var därför att de ska ta fram uppförandekoder så att slavarbete inte ska förekomma bland deras underleverantörer. Tidningen The Guardian avslöjade för tre år sedan hur migrantarbetare från Burma och Kambodja blev lurade för att därefter säljas som slavar till räk- och fiskeindustrin i Thailand. Det är av yttersta vikt att FN, länder och seriösa företag gör allt de kan för att bekämpa det fruktansvärda slaveriet. Även om åtagandena som gavs vid FN-konferensen är frivilliga så har det betydelse att de har getts. FN kommer att ha en uppföljande havskonferens 2020, vilket borde skapa en press på länderna och företagen att förverkliga sina åtaganden. När löften har getts blir det också enklare för media, miljö- och människorättsorganisationer att ställa aktörerna till svars.

Sverige, med klimat- och utvecklingsminister Isabella Lövin i spetsen, förtjänar beröm för att ha tagit initiativ till konferensen. Sverige har också lanserat flera viktiga frivilliga åtaganden med anledning av mötet. Bland dessa åtgärder finns flera som handlar om haven i Sveriges närhet, vilket är nödvändigt. Enligt den senaste utvärderingen av miljömålet “Hav i balans och levande kust och skärgård” ser målet inte ut att nås. Ett problem som kräver fler åtgärder är plast i havet. Ett intressant initiativ för att minska plastnedskräpningen är Hemköps beslut att införa pant på plastpåsar som ett pilotprojekt i en butik. Regeringen och riksdagen borde titta på möjligheten att införa det i större skala.

Här i Sörmland har de stora kustkommunerna Nyköping och Trosa en viktig roll att spela för ett friskare hav. I Nyköping minskar kvävehalten i Mellanfjärden. Mindre positivt för Östersjön är däremot att Trosa kommun missade sitt mål om att inventera alla enskilda avlopp till 2016.

Ett friskare hav, med mer fisk än plast, är värt att kämpa för.

Elias Rosell

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

FNFiskeHavLedareMiljö
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka