• Håll gränsen mot nazister, islamister och andra antidemokrater eller bli av med stöden av skattemedel, ska vara ett grundkrav för folkbildningen. FOTO: TT
1/

Ledare: Folkbildningen ska hålla gränsen

Ledare

Den svenska folkbildningen ska ha en stenhård gräns mot icke-demokratiska krafter. Annars måste statsstöden dras in.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

När Statskontoret i höstas granskade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor blev resultatet att MUCF emellanåt gett stöd till organisationer som vare sig är demokratiskt uppbyggda eller bejakar demokratins värdegrund.

Statskontorets krav är att myndigheten måste kontrollera betydligt hårdare hur de beviljade skattemedlen används. MUCF har exempelvis fått befogad ­kritik för svag kontroll av hur organisationer som påstått sig vilja motverka islamism i stället har öppnat dörrar för detta.

En annan myndighet med skattepengar att fördela är Myndigheten för stöd till trossamfund. Den gav uppdraget att driva en sajt mot islamofobi till det mycket kontroversiella studieförbundet Ibn Rushd. Skattemedlen finansierade mer extrema röster än ­moderata muslimers.

Här kommer vi in på det samhälleliga värdet av folkbildning i demokratins tjänst.

Folkbildningssverige har många starka grenar, allt från höger till vänster, landsbygd till stad, unga till gamla. Men inte heller folkbildningen är immun mot krafter som vill urholka det demokratiska samhällets grunder.

Att sprida kunskap om rättigheter och skyldig­heter, verka för att så många som möjligt ska engagera sig i ett livslångt lärande och individuell utveckling, är samhällsnytta. När folkbildningen tappar fotfästet, att den underlåter att hålla gränsen mot ideologier som inte är förenliga med våra grundlagar och demokratiska processer, går nyttan förlorad.

Konservativa studieförbund kan samexistera och samverka med liberala och socialdemokratiska. Religiösa samfund kan göra medborgarstärkande insatser precis som sekulära aktivister. Men det finns gränser.

Den goda viljan att inkludera lurar ibland omdömet hos såväl folkbildare som partier. Det finns, för att använda ett vedertaget uttryck, en skyldighet att hålla fanorna fria från löss. Krafter som förkastar våra grundläggande individuella rättigheter och friheter ska inte och får inte ursäktas. Var och en kan fritt ­verka för antidemokratiska teser, men det ska aldrig stöttas med skattemedel.

Håll gränsen eller bli av med stöden från skattebetalarna, detta ska vara ett grundkrav för all folkbildning. Det ska inte gå några skattemedel eller samhälleliga fördelar till nazister som vill öva kampsport inför statskuppen, till kommunister som vill predika klasshat inför proletariatets diktatur eller andra våldsbejakande antidemokratiska krafter. Det ska inte gå skattemedel till studieförbund, trossamfund eller andra föreningar som predikar kvinnors underordning – på religiös eller klanburen grund – eller driver ringaktande budskap om etniciteter, sexuella läggningar ­eller hudfärger. Så länge det offentligas styrning och kontroll av offentliga stöd inte håller måttet och folkbildningens organisationer inte håller tydligt ­avstånd till icke-demokrater, har vi ett stort demokratiskt ­problem.

Det folkbildande Sverige ska vara en demokratisk bastion.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

FolkbildningHögerextremisterIntegrationLedareNazismVänsterextremistervåldsbejakande extremism
Relaterat