Vi bör inte alltid fråga vad Sverige kan göra för oss, utan vad vi kan göra för Sverige. Foto:

Ledare: Försvar är ingen statlig service

Ledare
annons

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Sverige är ett land som vi gärna hyllar för sin fantastiskhet, men det är samtidigt fler som anser att arkitektur är viktigare än vårt lands försvar.

I undersökningen World Value Survey (2011) fick svenskar besvara frågan om vilka politiska frågor som de ansåg bör vara Sveriges högsta prioritet. Drygt 60 procent ansåg att ekonomisk tillväxt var den viktigaste frågan, vilket var föga förvånande. Ungefär 30 procent ansåg att den viktigaste frågan var att fler skulle ha mer att säga till om på sina arbetsplatser och i samhället. Lite mer än fyra procent ansåg att statens viktigaste uppgift var att göra våra städer och landskap vackrare. På fjärde plats med knappa 2,9 procent kom frågan om att ha ett starkt försvar.

Svenskar tillfrågades även om vilken som var den näst viktigaste frågan. Där fick städernas skönhet drygt 24 procent, medan försvaret fick 10 procent. Svenskarna fick även frågan om de är villiga att försvara sitt land vid ett eventuellt krig. I det stora hela var knappt 70 procent villiga att ta till vapen, vilket var ganska förvånande med tanke på försvarets låga prioritet. Men bland den yngre generationen (under 29 år) var det påtagligt färre som var villiga att försvara vårt land, då ungefär hälften svarade nej. Bland befolkningen över 50 år var försvarsviljan större: upp mot 80 procent.

Vad säger då detta om vårt land? Är vi okunniga inför det faktum att vår frihet behöver försvaras och att någon, det vill säga befolkningen, behöver göra det? Kanske, men det kan finnas en annan förklaring. Inom statsvetenskapen har forskare börjat urskilja en trend att allt fler börjar se staten som ett serviceföretag vi utvinner tjänster från. Enkelt beskrivet betalar vi mer än hälften av vår lön i skatt för att få tillgång till tjänster som förenklar våra liv. Det är ett vedertaget koncept som återfinns runt om i världen, men också längre tillbaka i tiden.

Problematiken uppstår dock när vi börjar ignorera vårt eget ansvar att delta i och försvara vårt demokratiska samhälle och dess grundbultar. I värnpliktsdebatten höjs ofta röster som menar att de vill betala någon annan att kriga för Sverige. Det är samma princip som när vi betalar andra att städa våra bostäder eller ta hand om barnen. Staten eller ”företaget” ska tillhandahålla en tjänst så länge vi betalar tillräckligt för att själva slippa att ta hand om den. Det är inte syftet bakom frivilligheten inom försvaret.

Vår frihet och demokrati kan inte läggas ut på entreprenad. Detta leder därför till en intressant diskussion om svenskars försvarsvilja och framför allt den yngre generationens svaga intresse. Trots att vi lever i en stark demokrati som en överväldigande majoritet stöttar, är vi relativt ovilliga att för egen del prioritera vårt lands försvar och därmed dess existens.

I en allt mer orolig omvärld är detta onekligen oroande. Vi bör inte alltid fråga vad Sverige kan göra för oss, utan vad vi kan göra för Sverige. Vår demokrati är fin, men aldrig starkare än vår vilja att försvara den.

Linnea Hylén

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

SamhälleFörsvaretLedareSamhällsskydd
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka