Vi ska kunna lita på att den mat vi köper innehåller det som den ska göra. Regeringens förslag innebär att man inför fängelse i två år i straffskalan för allvarliga brott på områdena livsmedel, foder och så kallade animaliska biprodukter. Foto:

Ledare: Hårdare tag krävs mot matfusket

LEDARE

Kriminalitet inom livsmedelsbranschen ska både bekämpas och bestraffas hårdare.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Vem kommer inte ihåg den så kallade hästköttskandalen? Mat som hade deklarerats innehålla nötkött visade sig innehålla hästkött och i några fall inget kött alls. Nu skall det bli skärpta straff för den som fuskar med maten, åtminstone i Sverige. Upp till två års fängelse, om regeringen får som den vill. Och det borde inte vara svårt att få igenom i riksdagen.

Ungefär 100 fall av matfusk anmäldes förra året. En del var felmärkningar, men det var också kött som märkts som svenskt men hade annat ursprung.

Livsmedelsverket beskriver att kriminalitet inom livsmedelsbranschen kan omfatta vilka livsmedel som helst, det kan till exempelvis handla om falsk olivolja, att konventionellt framställd mat säljs som ekologisk eller att man säljer kött som kommer från djur som inte kontrollerats innan slakt. Överhuvudtaget handlar det ofta om att byta ut dyra livsmedel som konsumenter är beredda att betala mer för mot billigare. Det leder till att konsumenterna luras att betala för något de inte får. Livsmedelsbrott kan också innebära att konsumenter utsätts för en hälsorisk.

Nyligen testade Livsmedelsverket produkter med viltkött, och i flera fall stämde inte djurslag i innehållsförteckningen med vad som faktiskt fanns i produkten. Av 44 analyserade produkter hittades i nitton DNA från andra djurslag än som stod på förpackningen. I till exempel en renkorv fanns inget DNA från ren alls.

Man kan nog konstatera att myndigheterna har blivit bättre på att analysera livsmedel, men också att intresset att så görs har ökat. Från konsumentorganisationer och politiker, inte minst. Därför är det helt rätt när man nu också vill skärpa straffen för dem som inte sköter sig.

Regeringens förslag innebär att man inför fängelse i två år i straffskalan för allvarliga brott på områdena livsmedel, foder och så kallade animaliska biprodukter. Böter och sanktionsavgifter kan också bli aktuella när det är frågan om mindre allvarliga överträdelser av ”administrativ karaktär”, som regeringen skriver i sitt pressmeddelande.

Att man inför fängelse i straffskalan välkomnas av Livsmedelsverket. ”Det fanns fängelse i straffskalan för tio år sedan, men det togs bort. Syftet är att höja statusen för de här brotten. Som det är nu nedprioriteras de av de rättsvårdande myndigheterna, vilket är helt förståeligt eftersom brotten inte anses som grova. Men utan fängelse i straffskalan kan du inte häkta någon eller genomföra husrannsakningar”, säger Louise Nyholm, statsinspektör på Livsmedelsverket till TT (8/3).

Nu är det inte bara med livsmedel som det fuskas. En stor undersökning i 27 europeiska länder av webbplatser där man säljer kosttillskott visar på ett omfattande fusk med otillåtna påståenden om hälsoeffekter. Men också att produkterna innehåller ämnen som inte är godkända som livsmedel. Det finns onekligen mer att komma tillrätta med – inte bara matfusk utan även fusk med annat som vi stoppar i oss.

Sven Erik Jansson

Centerpressens Nyhetsbyrå

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietLedareMatPolitik
Relaterat