Det var en gång en skola. Hur ska Laxne och de näraliggande bygderna gå mot tillväxt och framtidstro igen? Foto:

Ledare: Hur ska Laxne vända trenden?

Ledare
annons

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Det är ungefär ett år sedan Socialdemokraterna och Moderaterna lade ned skolan i Laxne. I veckan kunde vi läsa om hur några av de elever som drabbades av nedläggningen ser på vardagen i sin nya skola (SN 18/5). I stort var det positiva tongångar. Barnen trivs med nya kompisar men saknar ibland miljöerna runt sin gamla skola. Inte så konstigt, barn har ofta lätt att anpassa sig till det nya.

Den här ledarsidan var kritisk till nedläggningen för att den så tydligt utarmade bygden på utvecklingspotential. Samtidigt ska sägas att det är bra och välkommet att eleverna trivs i sina nya klasser – och bra även för skolan i Björnlunda.

Gnesta kommun har ända sedan den bröt sig loss från Nyköping för 25 år sedan präglats av småorter i samverkan. Stjärnhov, Björnlunda och Laxne har precis som Gnesta omfattats av utvecklingsambitioner.

Kombinationen av små tätorter och företagsam landsbygd bildar spännande gröna miljöer, hyfsat sammanfattat i slogan Stadens lugn, landets puls. Det må vara lite plakatmässigt är säga att hela kommunen behöver växa, men i Gnestas fall vore det idealiskt sett till förutsättningarna. I tätorten Gnesta tuffar det på med inflyttning inte långt från stationsområdet. När hotet mot pendeln försvann har det varit lätt att hitta intressenter till nyproducerade bostäder.

Såväl länsstyrelse som regionförbund har i sina bedömningar mot 2030 visat Sörmland kan komma att växa kraftigt. För en kommun som Gnesta är potentialen god. Den som vill bo i huvudorten kan välja det. Den som söker annat har chansen att blicka mot såväl landsbygd som mindre orter. Det är nära, grönt och ingen trängsel. Befolkningstillväxten måste spridas mot väster, söder och norr.

Nedläggningen av skolan i Laxne var ett stort minus för bygden. Hur vänder man på en sådan trend, när beskedet är att barnen är för få i norra kommundelen? På året efter nedläggningen har föga hänt. Låt oss hoppas att fritidsverksamheten för barnen kan bli kvar, även om det är på försök.

De folkvalda, inte minst de styrande socialdemokraterna och moderaterna, behöver visa vad de vill göra för att de norra delarna av kommunen inte ska bli ett avfolkningsområde i ett växande Sörmland. I veckan kom nya bistra besked, butiken Pekinghörnan gör sin sista sommar.

Oppositionen, främst Centerpartiet, har pekat på möjligheterna att köpa marken vid Spårbacken utmed Klemmingen för att erbjuda attraktiva tomter. Ett högre tempo i bredbandsutbyggnaden skulle också underlätta. Målet bör ju inte bara vara att öka antalet boende utan också möjligheterna till företagande. En tanke är att även undersöka förutsättningarna för att etablera ett äldreboende. Om inte behoven redan finns så kommer de att finnas.

Det som började med en framtidsdialog blev till en stängd skola. Nu krävs en aktiv kommunledning som förstår och förmår att läka såren efter den uppslitande debatt som detta ledde till.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Gnesta kommunLaxneKommunalpolitikLedarelandsbygdsutveckling
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka