Att införa ID-kontroller i dag skulle vara olagligt, och att som politiker uppmana regeringen att bryta mot lagen är oansvarigt. Foto:

Ledare: ID-kontroller går inte före lagen

Ledare
annons

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Efter att ID-kontrollerna avskaffades lyftes direkt hård kritik från både politiker och andra tyckare. Expressens ledarsida beskrev det som »ansvarslöst« och Anna Kinberg Batra kallade det »bekymmersamt«, båda med hänvisning till att antalet asylsökande skulle kunna öka. Nu har det inte synts någon ökning av antalet asylsökande sedan ID-kontrollerna avskaffades, men frågan är större än så. Att införa ID-kontroller i dag skulle vara olagligt, och att som politiker uppmana regeringen att bryta mot lagen är oansvarigt.

Bakgrunden är förstås det stora antal asylsökande som kom under hösten 2015, och den omsvängning regeringen gjorde efter det. Lagen som reglerar ID-kontrollerna infördes i december 2015, och heter lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Precis som namnet beskriver handlar den om åtgärder som bara får användas i undantagsfall. ID-krav vid bro- och färjetrafik till Sverige får bara användas »i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet« och de får bara användas om det har »uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet«.

När lagen infördes kritiserades den av Lagrådet för att vara »undantagstillståndsliknande lagstiftning« som gav väldigt mycket makt på ganska lösa grunder till regeringen. Lagrådet ifrågasatte också redan i december 2015 om det faktiskt hade uppkommit en så allvarlig fara som lagen kräver.

Läget är förstås mycket lugnare nu. 2017 är det år med minst antal asylsökande sedan 2009. Antalet asylsökande kan knappast beskrivas som »en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet«. Och om det inte finns en allvarlig fara så är det olagligt att införa ID-kontroller.

Det är svårt att understryka tillräckligt hur viktigt det är att även regeringen följer lagen. Det är ett absolut krav för en fungerande rättsstat. Vill man att ID-kontrollerna ska fortsätta så måste man ändra lagen. Man måste också luckra upp den fria rörligheten inom EU, som i dag inte tillåter den här typen av begränsningar av rörligheten.

Att vilja ha kontroll över migrationspolitiken är förstås i sin ordning. Det behövs stora reformer på alla nivåer. EU behöver en gemensam och harmoniserad migrationspolitik. Alla länder i EU måste ta ett större ansvar för flyktingmottagandet. Och på hemmaplan måste vi också göra stora reformer för att släppa in nyanlända på arbetsmarknaden och minska kostnaderna för mottagande.

Men man måste vara tydlig i vad man uppmanar regeringen att göra. Är det att ändra lagen för att bredda regeringens möjlighet att begränsa den fria rörligheten i EU? Eller vill man att regeringen bara ska återinföra ID-kontrollerna, trots att kraven inte är uppfyllda?

Det här är inte en fråga om antal asylsökande, utan om rättsstatens fundament. Även regeringen måste följa lagen.

Caspian Rehbinder

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

EUFlyktingpolitikLagarLedareMigration
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka