Hur vi ska ersätta fossila bränslen? Det är en av de allra viktigaste frågorna i kilmatdiskussionen och kommer kräva en mångfald av lösningar. Foto:

Ledare: Klimatfrågan blir allt mer laddad

Ledare

De närmaste åren blir miljö- och klimatfrågorna allt mer akuta, och en rad politiska regleringar kommer vara nödvändiga. Frågan är om politiken är redo för komplexiteten.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Frågan om hur vi ska ersätta fossila bränslen är en av de allra viktigaste i kilmatdiskussionen. I många länder står transporter för en majoritet av utsläppen och numer två på listan är ofta industrin där det ofta är just samma energibehov som behöver fler alternativ.

Problemet med frågor om miljö, klimat och hållbarhet är att de är så komplexa. Få personer orkar läsa och sätta sig in i frågorna på djupet och svaren och analyserna blir därför lätt ytliga och slängiga. Ändå avgörs dessa frågor till stor del av folkvalda politiker, som måste kunna skaffa sig en uppfattning om vad som är ett klokt beslut oavsett om de har en doktor i kemi eller inte. Är flygskatt bra eller inte? Vilka alternativa bränslen till bilar ska egentligen ha lägst skatt? Svaret är ju att det beror på mycket på hur man räknar och prioriterar och det finns en rad fällor att gå i.

Bara denna vecka har vi i debatten exempel i form av märkliga beräkningar baserade på alternativkostnader som ändå inte skulle vara aktuella (plantera skog på alla svenska åkrar så blir det mer klimateffektivt än odling!). Där beräkningen blir konstig för att man bara räknar på vissa råvaror, om vi gör biobränslen bara av vete som odlas på kalhyggen är det inte miljösmart längre. I vissa fall ställer man fossila utsläpp vid enbart förbränning för ett bränsle mot hela livscykeln på ett annat (man hugger ner skog för att borra efter olja precis som man kan hugga ner skog för att producera biodiesel). Eller där inga andra miljövärden tas i beaktande (biologisk mångfald och artrikedom spelar också roll).

Det finns massor av sådana här exempel och de är skadliga, för frågan är så viktig och samtidigt så enkel att manipulera genom att sätta upp konstiga premisser. Jag kan enkelt påstå att jag är starkast i Sverige om jag bara räknar med mig själv och alla invånare upp till tio års ålder. Djävulen sitter i detaljerna.

Vi vet redan att fossila bränslen måste ersättas av en hel mångfald av lösningar, och att alla dessa kommer påverka vår miljö på olika sätt. I bland är en lösning bättre för haven men kräver en ändlig produkt, batterier ger inga utsläpp men kräver stora gruvor, och så vidare.

Energifrågan blir en allt hetare politisk fråga kommande åren i både Sverige och globalt. Våra politiker måste vara förberedda och kritiska för att kunna hantera frågorna på ett så konstruktivt och skademinimerande sätt som möjligt, och problemet är att det är högst osäkert om vi verkligen kan vara säkra på att de är redo för denna utmaning. Håll koll på miljödebatten under 2019 gott folk, den lär kunna bli riktigt smutsig.

Hanna Marie Björklund

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

EnergiKlimatLedare
Relaterat