Varje år får 50 Nyköpingselever i åttan chansen att bli toleransambassadörer. Projektet tål att uppmärksammas och uppskattas.  Foto:

Ledare: Lika värda med rätt att vara olika

Ledare

Toleransprojektet i Nyköping är en social investering väl värt sina skattekronor.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I två omgångar i början av förra veckan utsågs årets kull av diplomerade toleransambassadörer. Toleransprojektet i Nyköping är treårigt. Det inleddes hösten 2016 och finansieras med skattemedel, en så kallad social investering på fem miljoner kronor.

Närmare 50 åttondeklassare har under läsåret 2017/18 brottats extra med medmänskliga och existentiella frågor; ett arbete som har avslutats med en resa i Förintelsens spår. Arbetet ställer höga krav på såväl personal som elever, eftersom uppdraget är att problematisera för oss alla utmanande frågor, visa på ­dilemman och möjliga vägval i livet.

Poängen med social sammanhållning är inte att vi alla ska tycka likadant eller att alla ska med – vart vi nu än må vara på väg. Inte heller är syftet att forma ett stort kollektivt kramkalas, utan konflikter, utan skillnader. Poängen är tvärtom att forma en gemenskap av olikheter, med demokratiska värderingar och individuella rättigheter.

I detta finns visionen om det moderna samhället. Människor är i behov av sammanhang och tillhörighet, men inte underkastelse. Få av oss drömmer om ett liv i total ensamhet, avskilda från allt annat. Det gör att vi tvingas möta, agera och interagera med andra, människor som är oss lika eller olika.

Det blir inte helt lätt att visa hur den investering som gjorts leder till givna samhällsekonomiska vinster­ över tid. Jagutveckling är svårt att omvandla till en budgetpost, men här finns givna värden att uppskatta. Att ta del av elevernas nedskrivna tankar från övningsdagarna vid Söra till en krävande resa i Förintelsens spår, visar hur unga med olika förutsättningar, olika förkunskaper och olika sätt att vara, skapar gemensamma band och upptäcker vidden av människans konstruktiva och destruktiva förmågor. Det är en ganska stor ­beställning av en fjortonåring att ta in hur den absoluta majoriteten av en beväpnad styrka under judeförföljelserna i det naziockuperade Polen rakt av accepterade uppdraget att mörda judiska barn. Trots att möjligheten att avstå fanns.

Några korta filmer av eleverna stannar kvar i minnet, bland annat en där de i senvinterns kyla, tysta och ­fokuserade skriver ned sina tankar – med högarna av skor från mördade människor i bakgrunden. Det är en lärande resa i historia, samhällskunskap och etik. I stadshuset i Nyköping finns en utställning för den som vill se mer.

Toleransprojektet bygger på samverkan mellan­ ­olika enheter i den kommunala organisationen, ­mellan skola och socialtjänst, över organisatoriska­ gränser. Eleverna kommer dessutom från fyra olika högstadieskolor, den kommunala högstadieskolan samt Fokusskolan, Mikaeliskolan och Vittra Kungs­hagen. Projektet korsar gränser mellan det kommunalt driva och det fristående. Nästa år tillkommer även Nyköpings Friskola. Att skolorna samverkar för att stärka social sammanhållning är ett sundhets­tecken som bör inspirera till mera.

Rätten att vara olika är det som på många sätt befäster vårt lika värde.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunFokusskolanMikaeliskolanNyköpings högstadiumVittra KungshagenDemokratiLedareskola och utbildning
Relaterat