LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson talar nu högt om lägre löner för så kallade utbildningsjobb. Men det krävs mer än så, från arbetsmarknadens parter såväl som från regering och riksdag. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Ledare: LO vrider sig under tryck

Ledare

LO är en stor bromskloss för nya enkla jobb, men facket tvingas nu till viss reträtt.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Utmaningarna för att få många nyanlända medborgare med mycket begränsad eller obefintlig utbildningsbakgrund in i egen ­försörjning är omfattande. Det ­ställer hårda krav på samhällets olika aktörer att undanröja onödiga hinder på vägen till jobb. ­Annars ­fungerar inte välfärdssamhällets omfattande ­utgiftskaruseller heller.

På måndagen meddelade LO:s ordförande att ­organisationen kan tänka sig utbildningsjobb till ­lägre lönenivåer än dagens kollektivavtal. Främst är detta ett retoriskt steg bakåt. LO har ju annars högljutt hävdat att sänkta ingångslöner slår även mot alla som redan har ett jobb och egen försörjning. Svaret på ­detta är att ett kraftigt växande utanförskap gör ­bördan för alla som jobbar och sliter orimligt tung.

Ytterligare skattehöjningar och allt tunnare plånböcker för alla som jobbar är en återvändsgränd. ­Ingen kommer att jubla vid vägs ände. Garanterat.

Skattetrycket på inkomster behöver alltså snarare ­lätta än öka, skattetrycket på att anställa likaså. Annars ­undermineras de stora system som ska garantera ­möjlighet till omställning vid arbetslöshet och ­inkomstskydd vid sjukdom eller ålderdom. Statens ­utgifter behöver luta sig allt mer mot helt andra ­skatteintäkter – och allt mindre mot sådant som försvagar folks försörjningsmöjligheter och företagande.

I detta har också arbetsmarknadens parter ett stort ansvar. Ingen vill ha usla löner som inte går att leva på. Ingen vill heller ha så höga krav för första jobbet att stora grupper stängs ute, dömda till bidragsberoende och/eller svarta inkomster. Inom det sistnämnda finns vare sig skydd eller rättigheter.

Den som är arbetsför ska jobba eller höja sin ­kompetens via studier. Det låter enkelt, men för ­vuxna utan grundskolekompetens är det en lång, lång väg till en modern yrkesutbildning. Är dessutom lönetrösklarna till första jobbet höga blir den utmaningen etter värre. Hinder behöver rivas, enklare jobb växa fram. Även om det betyder lägre ingångslöner än vad som ofta är fallet i dag.

Regeringen är stressad. LO:s reträtt ska ses som ett ­förhandlingsutspel under tryck. Parterna har sedan tidigare fört diskussioner om just detta med utbildningsjobb. Det krävs likväl omfattande förändringar för nya, enkla jobb, som inte ställer höga formella­ krav. Inte minst för att nya medborgare med ­mycket låg utbildning ska hitta försörjning och framtid, utan att fastna i tillfälliga åtgärder eller övermäktiga ­utbildningskrav. En sådan rejäl tröskelsänkning gör mer ont för LO:s del än vad fler tillfälliga utbildningsjobb gör. Ändå måste det göras.

Ett enkelt jobb är bättre än arbetslöshet. Fler ­måste försörja sig själva. Färre måste vara beroende­ av ­bidragspengar. Detta krävs framför allt för att lång­siktigt förbättra förutsättningarna i så kallade ­utanförskapsområden, präglade av hög arbetslöshet, hög andel utlandsfödda, stort bidragsberoende och omfattande sociala utmaningar.

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

LOPolitikArbetsmarknadIntegrationLedare
Relaterat