Den som vill minska bemanningsproblemen inom vården måste bejaka sjuksköterskornas centrala funktion och värde. Centerns löfte om specialistutbildning med lön i stället för studielån ska ses i detta perspektiv. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Ledare: Med sjukvården synas samhället

Ledare

Trygghet i vården är Centerpartiets vallöfte, trygghet för patienten och för personalen.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Ett sätt att mäta samhällets hälsotillstånd är att se hur det fungerar i sjukvården. Det är ett politiskt styrt område som berör alla, en ­skattefinansierad välfärd som måste fungera för alla. Mycket kan bli bättre.

När Annie Lööf levererade Centerpartiets valplattform på partiets kommundagar på Arlanda i fredags, var trygghet i vården ett av tre tunga löften. Valplattformen formar en helhet. Trygghet i vården kräver lag, ordning och säkerhet i samhället. Att motverka sociala och regionala klyftor är att säkra trygga välfärdstjänster efter individuella behov. En hållbar sjukvård kräver ett utvecklingsinriktat, teknik- och uppfinningsvänligt samhälle där nya gröna lösningar ­hellre får råda, än fyra år till av rödgrön nej- och förbuds­politik.

Sjukvården är olika i olika delar av landet. Makten i stort ligger hos respektive landsting, något som ­Centerpartiet gärna bejakat. Baksidan är att landsting som styrs på annat sätt än det man önskar, också levererar andra resultat. Typexemplet är vårdköer.

Rödgröna makthavare brukar vara mindre bekymrade­ över att folk ska stå i kö i väntan på sin tur. Köerna är en slags röd definition av rättvisa, att alla ska vänta. Alliansstyrda landsting brukar ha större engagemang i att korta väntetider rent allmänt. För att förmå de långa köernas landsting att leverera resultat i stället för väntetider, då krävs statliga drivkrafter: en kö­miljard som ger landstingen extra resurser utifrån prestation. Det ska löna sig att vårda.

I Lööfs löfte ingår inte bara kortare väntetider och mer nära vård för patienterna. Centralt är löftet om en tryggare och bättre arbetsplats för personalen. Sjukhusmiljöerna måste tryggas. Kriminella element ska inte kunna ockupera akutmottagningar och hota ­vittnen eller personal. Blåsljuspersonal, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ska värnas från hot och våld. Sjukhus och vårdcentraler är till för dem som behöver vård och de som vårdar, inte en allmän träffpunkt.

Den som vill minska bemanningsproblemen inom ­vården och öka antalet vårdplatser gör klokt i att se sjuksköterskornas centrala funktion och värde. ­Centerns löfte om specialistutbildning med lön i stället för studielån ska ses i detta perspektiv. Bonusen på 60 000 kronor för den som jobbar i fem år, likaså.

Vården har ett växande personalbehov. Men jobben lockar inte som de borde. Ett skäl är att offentliga ­arbetsgivare sällan är bra på att skapa trivsel och ­utvecklingsanda. Ett annat är svag löneutveckling. Att garantera god kompetensutveckling kombinerat med god möjlighet till löne- och yrkeskarriär, är ett sätt att möta detta. Ett annat är att lära av framgångsrika ­privatdrivna välfärdsföretag.

Men inte ens det räcker. Fler jobb i det offentliga kräver fler jobb i det privata. Då krävs ett tryggare och säkrare Sverige, som gynnar företagande, utbildning och entreprenörskap och en arbetsmarknad öppen för förändringar.

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietAnnie Lööf (C) InrikespolitikLedareSjukvårdvård
Relaterat