Väntetiderna behöver bli kortare, möjligheterna att få kontakt och svar från vården behöver bli bättre, samtidigt måste det bli mer attraktivt att få fast jobb inom sjukvården. Den som söker vägen framåt för den skattefinansierade vården har en hel del att ta tag i. FOTO: JENS ALVIN

Ledare: Mer vård till fler – i bättre arbetsmiljö

ledare

Den som vill bekämpa köer och väntetider i vården måste ha ett brett åtgärdspaket i åtanke.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

När Socialdemokraterna och Moderaterna i landstinget talar om vårdköer blir tonläget snabbt hårt och oförsonligt. Landstingsrådet Monica Johansson (S) tycker att Moderaterna ”skrämmer upp folk i onödan” och pekar på att Landstinget Sörmland hanterat köerna i klass med genomsnittet i landet under mandatperioden (SN 22/8). Moderaternas Magnus Leivik hänvisar å sin sida till statistik för överbeläggningar och så kallade utlokaliseringar. Verklighetsbilderna skiljer sig, det är valrörelse.

Klart är att vårdköer är ett nationellt problem, inte bara ett sörmländskt. Men att alla landsting har bekymmer är inte tröst för den som väntar på vård just i Sörmland.

Politikens mål måste vara att förkorta väntetiderna för behandling och öka möjligheterna att komma till vården när vi behöver den. Vid en presskonferens på Nyköpings lasarett under tisdagen berörde Moderaterna den här problembilden. Att öka tillgängligheten – att fler får vård jämfört med i dag, att väntetider och köer minimeras, på ett långsiktigt sätt – kräver en mångsidig plan. Ett antal faktorer spelar in, alltifrån ekonomi, personalförsörjning, ledarskap och arbetsmiljö till en mer effektiv samverkan mellan region och kommun.

Ingen politiker har ett trollspö. Kostnadsutmaningarna har bara börjat. Vårdpolitiken behöver producera mer vård, mer effektivt i en bättre arbetsmiljö och erbjuda jobb som lockar fler än i dag. Det ställer i sin tur mycket höga krav på ledarskapet, inom politiken och inom verksamheterna, vare sig det handlar om privata utförare eller offentliga. Så länge det är mer attraktivt att jobba som hyrpersonal än fast anställd och att nyutbildade kullar inte räcker till sett till behoven, kommer rekryteringsproblemen att fortgå, inte minst för sjukhusens del men också för vårdcentralerna.

Målet bör alltså vara mer vård till fler i bättre arbetsmiljö.­ Det betyder i sin tur att de fasta och mest slitsamma eller uthållighetskrävande jobben på sjukhus och vårdcentraler behöver uppvärderas på ett eller flera sätt. Det behöver inte bara vara något som omsätts i högre lön eller vettigare förutsättningar för den som tar sig an obekväm arbetstid, men det är en del av ­lösningen. Men det kan också, som Moderaterna framhåller, handla om nära och smidig tillgång till barnomsorg på obekväma tider inklusive natt.

En annan del är att minska trycket på sjukhusens akutvård. Det gäller att fortsätta att utveckla primärvården för att kunna ta hand om fler patienter än idag. Exempelvis genom att öppna för fler vårdcentraler, oavsett driftsform. Det lyfter Centerpartiets landstingsråd Mattias Claesson fram i en SN-intervju (13/8). Den bilden delas även av det största oppositions­partiet Moderaterna.

Vårdköernas Sverige är inte det välfärdsutbud som medborgarna ser framför sig när de betalar en stor del av sin lön i skatt. För politikens del kräver det högre ambitioner av fler i en bättre samarbetsmiljö.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaCenterpartietModeraternaLedareSjukvård
Relaterat